VHP mag alsnog processen-verbaal Wanica fotograferen
29 May, 03:12
foto
De voorzitter van het hoofdstembureau Audrey Hankers en haar collega Wedperkash Joeloemsing bezig met het doornemen van de brief van de VHP. (Foto's: Raoul Lith)


De VHP heeft donderdag informatie gekregen van het hoofdstembureau Wanica. De partij heeft per brief gevraagd of zij enkele processen-verbaal kunnen ontvangen van de voorzitter van het hoofdstembureau, Audrey Hankers. Asiskumar Gajadien, ondervoorzitter van de VHP, merkt op dat conform de kiesregeling er na de stemming een afschrift van het proces-verbaal (pv) duidelijk zichtbaar geplakt dient te worden. “En dat was niet op alle stembureaus het geval”.

Gajadien zegt dat een afspraak is gemaakt met Hankers, maar deze is niet doorgegaan woensdagmiddag. Dan zou de VHP in staat gesteld worden foto’s te maken van de niet gepubliceerde processen-verbaal. “Voor ons was belangrijk om zo snel als mogelijk die informatie te krijgen van DNA”. De partij had een aantal processen-verbaal niet kunnen fotograferen. 
De voorzitter van het hoofdstembureau zegt aan Starnieuws dat de afgesproken tijd niet haalbaar was door de drukte. De screeningswerkzaamheden van de processen-verbaal zijn woensdag aangevangen en in de middag is de data hiervan ingevoerd in een systeem. 

Hankers merkt op dat bepaalde van de stembureaus waarvan de VHP een afschrift wenste op dat tijdstip nog niet waren afgewerkt. “Wij kunnen niet in de stemkisten of tassen van de stembureaus gaan zonder dat de voorzitter van dat bureau aanwezig is”. Zij laat optekenen dat er ondertussen invulling is gegeven aan het gevraagde door de VHP. Zij beschikt nu over de informatie.

De voorzitter van het hoofdstembureau zegt dat de aantijgingen die gedaan zijn over het willen sjoemelen met de processen-verbaal onmogelijk zijn. “Dat willen we wel uit de wereld helpen. We zijn transparant bezig”. Als er correcties gepleegd moeten worden en een stemkist gehaald moet worden, dienen alle instanties te worden betrokken. Personen van Onafhankelijk Kiesbureau, Centraal Hoofdstembureau, de voorzitter van het desbetreffende stembureau samen met de politie gaan naar de opslag ruimte om de stemkist op te halen. Het systeem is gesloten.

Raoul Lith