Schooljaar verlengd tot 31 augustus
28 May 2020, 19:49
foto


Het schooljaar 2019-2020 zal eindigen op 31 augustus 2020. Dat houdt in dat de pinkstervakantie voor dit jaar door bijzondere redenen komt te vervallen. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur zegt dat per 1 juni de schooldeuren worden geopend voor de toets- en examenklassen van het basis-, VOJ- en VOS-onderwijs. De scholen langs de oostgrens worden vooralsnog niet opengesteld.

De leerlingen zullen de school volgens de normale schooltijden bezoeken. Met in achtneming van de Covid-19-regels zullen de leerlingen over diverse lokalen binnen het schoolgebouw worden onderverdeeld. Het ministerie laat via het Nationaal Informatie Instituut optekenen dat na evaluatie van de eerste week in juni en in afstemming met Volksgezondheid beurtelings de lagere leerjaren van elk niveau het onderwijsproces hervatten. Het een en ander hangt ook af van de beschikbare ruimte binnen de school.

Ouders en verzorgers van scholieren van de lagere leerjaren zullen via de schoolleiding op de hoogte worden gesteld op welke dagen hun kind de school moet bezoeken. De kantines op scholen zullen niet worden opengesteld om te voorkomen dat leerlingen zich in groepjes gaan begeven en daarmee de sociale afstand niet in acht nemen.
Advertenties

Tuesday 19 October
Monday 18 October
Sunday 17 October