PRO zegt dank
26 May, 09:47
foto


Aan alle partijgenoten, sympathisanten, sponsoren en iedereen die een bijdrage geleverd heeft aan de campagne van de Partij voor Recht en Ontwikkeling (PRO), het activisme gericht tegen het wanbeleid van de regering en meegedacht heeft met de alternatieven, politiek en anderzijds, die we de afgelopen jaren hebben mogen voorleggen aan Suriname, spreken wij warme woorden van dank uit.

De vroege resultaten lijken een kiem van hoop te bevatten voor beter bestuur en voor het recht om een voorzichtige periode van herstel te ondergaan, terwijl ontwikkeling langzaam op gang kan komen.

De onregelmatigheden van deze verkiezingen, intentioneel of door incompetentie, door chaos of kwade opzet, werpen een donkere schaduw over hopelijk de laatste dagen van een periode waarin democratie de rand van de afgrond bereikt heeft. Bovenal, zal de Partij voor Recht en Ontwikkeling zich kosten noch moeite getroosten bij te dragen aan de zuiverheid van komende verkiezingen met de juiste waarborgen.

Op een partij politiek niveau gaan wij een periode in van analyse tot beter begrip van het bereik van de kiezer. Wij zullen dit doen aan de hand van de beginselen die ons bij elkaar gebracht en gehouden hebben en met een geest van openheid en uitwisseling, samen met u, de kiezer. 

Curtis Hofwijks 
Politiek leider  PRO


Sunday 05 July
Saturday 04 July
Friday 03 July