OKB-voorzitter verduidelijkt positie waarnemers
23 May, 15:59
foto
OKB-voorzitter Jennifer van Dijk-Silos


De voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB), Jennifer van Dijk-Silos, wil de positie van verschillende waarnemers benadrukken om misverstand te voorkomen op de verkiezingsdag. Op basis van een brief van het Anti-Fraude Platform heeft een voorzitter van een hoofdstembureau vragen gesteld aan het OKB. Het Platform wil van de voorzitters van de hoofdstembureaus weten in welke stemlokalen de waarnemers van de politieke partijen binnen mogen. In een presidentiële resolutie wordt aangegeven dat alleen geaccrediteerde waarnemers toegang hebben tot de stemlokalen. Er gelden Covid-19 maatregelen, waarbij 1.5 meter afstand gehouden moet worden. 

Naast toezichthouders/waarnemers van het OKB, zijn er internationale waarnemers van de Caricom en de Organisatie van Amerikaanse Staten. De Amerikaanse, Franse, Indonesische, Indiase, Venezolaanse en Braziliaanse ambassades nemen ook waar. Deze twee categorieën van waarnemers zijn geaccrediteerd door het OKB en hebben ook toegang tot de stemlokalen en verkiezingsautoriteiten. Daarnaast zijn er waarnemers van het Anti Fraude Platform en stichting Nationaal Waarnemers Instituut. "Zij mogen waarnemen net als heel Suriname dat mag doen. Zij hebben echter geen speciale bevoegdheden en mogen ook niet in de stemlokalen. Zij zijn niet geaccrediteerd bij OKB", legt Van Dijk-Silos uit. 

Van Dijk-Silos merkt op dat de internationale waarnemers en de ambassades alleen mogen waarnemen. Zij mogen informatie vragen aan de verkiezingsautoriteiten, maar ze zijn niet bevoegd om documenten in te kijken en zich in te laten met het verkiezingsproces. De lokale waarnemers mogen overal rondlopen en waarnemen, maar zij hebben verder geen bevoegdheden. De OKB-voorzitter merkt op dat er geen situaties gecreëerd moeten worden waarbij er wanorde ontstaat. Voorkomen moet worden dat artikel 106 van de Kiesregeling in werking wordt gesteld door het stembureau. Het is eerder voorgekomen dat bij wanorde het stemmingsproces is geschorst. "Elke storing houdt de verkiezing op", benadrukt de OKB-voorzitter. 
Advertenties