VMS: Neem sociale afstand en hygiëne in acht bij stemmen
23 May, 18:58
foto


De Vereniging van Medici in Suriname (VMS) doet een dringend beroep op de gemeenschap om de sociale afstand van 1,5 meter en de hygiëne regels (waaronder desinfecteren handen, geen handen schudden) extra in acht te nemen met het oog op de verkiezingen. De medici waarschuwen dat we nog niet af zijn van het coronavrius. "Stemmen is uw burgerplicht, maakt u daarvan als kiezer van dit land goed gebruik, op een correcte en verantwoorde wijze."

In een verklaring zegt de vereniging dat zij erop vertrouwt dat de verkiezingen ordelijk verlopen, "een proces waaraan elke kiezer ook kan bijdragen door de regels voor een correcte gang naar het stemhokje nauwkeurig op te volgen. Zij benadrukt dat zij geen politiek gelieerde organisatie is. De VMS vindt daarom elk initiatief van onafhankelijke, neutrale instituten of organisaties om zonder overheidssteun of -participatie het proces van deze algemene, vrije en geheime verkiezingen correct te helpen verlopen vanuit een waarnemerspositie van zinvolle betekenis. "Elke kwalitatieve bijdrage aan een in alle opzichten correct verloop van de verkiezingen verdient de ondersteuning van ons allen."

Behalve de rol van de medische beroepsgroep is er ook een rol weggelegd voor een initiatief van het bedrijfsleven van het land namelijk de Stichting Nationaal Waarnemers Instituut Suriname (SNWIS). De VMS wenst alle kiezers een goede en vooral veilige gang naar de stembus. "Blijf veilig, blijf gezond.!"
Advertenties