VHP over resolutie: Elke schijn van fraude voorkomen
21 May, 12:13
foto


De VHP roept president Desi Bouterse op om elke schijn van fraude of onregelmatigheden te voorkomen en de presidentiële resolutie van 15 mei 2020 aan te passen. Het tellen van de stemmen maandagavond mag niet worden onderbroken. Tijdens een persconferentie heeft VHP-voorzitter Chan Santokhi nogmaals opgeroepen om de avondklok voor de dag van verkiezingen op te heffen. De lockdown moet geen belemmering vormen voor personen die de telling uitvoeren en/of toezicht houden op de telling. 

Indien de avondklok niet wordt opgeheven, dienen alle personen die een rol hebben bij de telling en/of toezicht op de telling houden te voorzien van een avondpas, zodat zij hun werk kunnen doen en de telling onafgebroken kan plaatsvinden. Er dienen voorzieningen getroffen te worden zodat alle personen die een rol hebben bij de telling en/of toezicht op het stembureau houden, daar kunnen verblijven zodat de telling onafgebroken kan plaatsvinden.

Aangevoerd wordt dat de gewraakte resolutie de mogelijkheid schept het tellen te onderbreken omdat personen belast met de telling vanwege de avondklok tijdig thuis moeten zijn. Voor de VHP is dit onaanvaardbaar. Om elke schijn van mogelijke onregelmatigheid of fraude in de nacht te voorkomen, dient de telling onafgebroken te geschieden, tot alle stemmen in een stembureau zijn geteld en geverifieerd conform de regels van de kieswet en het toezicht van het Onafhankelijk Kiesbureau. Het stoppen van de telling zal het vertrouwen van de kiezers in het proces ondermijnen. Bovendien zal het onmiddellijk de legitimiteit van de uitslag in geding brengen en daarmee Suriname zowel nationaal als internationaal schade berokken, meent de VHP. 
Advertenties