Scholieren vragen om examens niet door te laten gaan
21 May, 02:34
foto
Amber Hussain overhandigt de petitie aan onderwijsminister Lilian Ferrier. (Foto's: Raoul Lith)


Minister Lilian Ferrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) heeft woensdag een petitie in ontvangst genomen. Deze is aangeboden door jongeren van verschillende middelbare en muloscholen die in de examenklas zitten. Ze hopen dat dit jaar vanwege de bijzondere Covid-19 situatie de examens voor dit jaar door het ministerie worden afgeschaft. Ze stellen voor dat er dan gewerkt wordt met het gemiddelde schoolonderzoek (SO) cijfer. Zij vinden dat op deze manier een eerlijke kans wordt geboden aan alle leerlingen.    

“We zitten al langer dan twee maanden thuis. Dan snappen we aan de kant van het ministerie dat er met veel dingen rekening moet worden gehouden. Er kan niet zomaar een besluit worden genomen,” zegt Amber Hussain, een van de initiatiefnemers. Ze geeft aan dat het om een unieke situatie in het onderwijssysteem gaat en dit specifiek niet eerder is gebeurd. Vanuit de zijde van de studenten merkt Hussain dat er veel onzekerheid is gecreëerd waarbij zij dan niet gemotiveerd blijven.

De scholieren hebben twee Facebook-pagina’s opgezet die als platform dienen voor jongeren van de examenklassen. Hierop kunnen zij pleiten voor een eerlijke afronding van het schooljaar 2020. Maar ook kunnen de studenten hun problemen kwijt en kunnen ze samen werken aan oplossingen. De scholieren onderbouwden tegenover de minister hun voorstel door aan te geven dat zij niet zomaar in de examenklassen beland zijn, maar hier de voorafgaande jaren hard voor hebben gewerkt en examenklas waardig zijn. Ze zijn bereid om wanneer er weer les mag worden gevolgd zich hier hard voor in te zetten.

Hussain meent dat studenten beter hun focus gaan leggen op de volgende SO’s als het ministerie besluit de examens af te schaffen. “Je kan zo de kwaliteit halen uit de lessen zodat die goed worden begrepen door de leerlingen. Niet dat we gehaast gaan werken”.  Ze geeft aan dat bijkans 2500 jongeren de petitie hebben ondertekend en achter de inhoud staan. Volgens haar is het gesprek met de minister heel goed gegaan.  “Ik ben blij dat ze een moderne denker is en naar unieke oplossingen uitkijkt. Want het gaat ook om een uniek probleem”.


Scholieren in gesprek met minister Lilian Ferrier. 

“Ik ben blij dat de minister ons heeft ontvangen en naar ons heeft geluisterd,” zegt Noa Macintosh mede initiatiefnemer. Ze merkt op dat de minister tijdens een Covid persconferentie een oproep deed aan eenieder om te helpen aan een  oplossing. Zij heeft toen een post op Facebook geplaatst die veel reacties kreeg. Hieruit zijn heel wat ideeën gekomen. De studenten hebben de petitie opgesteld met de problemen en oplossingen. Macintosh is benieuwd welke oplossingen het ministerie zal vinden voor het op tijd af hebben van de diploma's voor studenten die elders een vervolgstudie willen doen.

De onderwijsminister is blij met het initiatief van de jongeren. “De studenten hebben sowieso geluisterd, ze zijn bezig met hun eigen toekomst. Ze hebben nagedacht over de situatie en hebben met elkaar naar oplossingen gezocht,” zegt Ferrier. Ze vindt het moedig dat zij contact hebben gezocht met het ministerie. De bewindsvrouw stelt dat zulke jongeren nodig zijn die bezig zijn met hun toekomst en ontwikkeling. “Van daaruit kan je ook verwachten dat ze bezig zijn met de toekomst van hun land”. Ferrier is tevreden met de kritische opstelling van de jongeren die hun mening konden verdedigen.

Ferrier geeft aan dat er aan oplossingen wordt gewerkt, maar garandeert dat het niveau van het onderwijs niet omlaag gaat. Studenten die een vervolgopleiding in het buitenland willen doen hoeven hiervoor niet te vrezen. Er zal terug gekoppeld worden met de jongeren over de verdere stappen die worden genomen.  

Raoul Lith
Advertenties