Column: Het volk zal zelf spreken maandag
19 May, 01:03
foto
De Nationale Assemblee heeft iets na 1.00 uur in de ochtend met 28 stemmen tegen en 14 vóór de vordering van de procureur-generaal afgewezen. (Beeld: DNA)


De vijf jaren van DNA zijn bijna om. Best wel snel gegaan, eigenlijk. Over zes dagen zal het volk weer mensen kiezen om hem te vertegenwoordigen. Het is tijd voor een serieuze evaluatie. Wat heeft de vertegenwoordiger gedaan met de stem die met het rode potlood is gegeven? Maandag is in blessuretijd nog vergaderd door de 'geachte leden'. Gelukkig keert een deel niet meer terug, een schrale troost. De procureur-generaal wilde dat minister Hoefdraad in staat van beschuldiging moest worden gesteld. Maar de meerderheid heeft een andere mening en heeft de vordering afgewezen. 

Even leek DNA op een zittingszaal, compleet met vervolgingsambtenaren, advocaten, deurwaarders en rechters. In plaats van de minister kwam de pg in de beklaagdenbank terecht. De pg is met een politiek proces bezig, hij is misleidend, eenzijdig, inconsequent, onvolledig, suggestief en wil nomo nomo dat de NDP de verkiezing verliest. Daarom wil hij de minister vervolgen. Daarom heeft hij niet alle stukken gestuurd naar DNA. Hij wil de minister besmeuren en daarmee de hele regering en NDP. 

De zaak is aan het rollen gebracht door minister Hoefdraad die aangifte liet doen tegen de voormalige governor Robert van Trikt. Uit het onderzoek is heel wat naar voren gekomen. Tientallen mensen zijn verhoord. Uiteindelijk kwamen volgens de pg zaken naar voren, waarbij ook de vingers wijzen richting minister. In elk geval vond de pg voldoende aanleiding om de minister aan te merken als verdachte. En daarmee is hij geworden tot de grootste vijand van de coalitie zonder dat hij zich kan verdedigen.  

Hoewel Hoefdraad verdacht wordt van elf strafbare feiten, kan hij niet vervolgd worden omdat er een wet is die in de weg staat. Daarom is aan DNA gevraagd hem in staat van beschuldiging te stellen. Dan kan de rechter-commissaris beginnen met het strafrechtelijk vooronderzoek. Maar zover komt het niet. De meerderheid in DNA heeft besloten de vordering van de pg af te wijzen. Hiermee krijgt de rechterlijke macht een brevet van ongeschiktheid. Er is geen vertrouwen in dat de rechterlijke macht een onafhankelijk onderzoek zal doen. Hiermee heeft de rechtsstaat een behoorlijke deuk gekregen. 

In elk geval is er een politiek besluit genomen in DNA. De meerderheid van de volksvertegenwoordiging heeft besloten de minister de bescherming te geven, waar hij om gevraagd heeft. Met een numerieke meerderheid kan je niet bereiken dat de verdenking weggemaakt is, terwijl de bewindsman zijn onschuld ook had kunnen bewijzen als het recht zijn beloop zou hebben. Het meest trieste in deze zaak is dat het rechtssysteem van het land een dolksteek heeft gekregen. Het gaat niet om personen maar om de pilaren van de rechtsstaat Suriname die aan diggelen zijn geslagen. Het gaat niet om een persoonlijke zaak en iedereen die niet eens is, is de grote vijand. Jammer dat de minister niet ervoor gekozen heeft om de beschuldigingen tegen hem te weerleggen in de rechtbank, zoals hij dat ook gedaan heeft bij de hoorcommissie van DNA en alle coalitieleden heeft overtuigd van zijn onschuld.  

De beoordeling of met de stem de belangen van het volk zijn behartigd, vindt onherroepelijk plaats. Eens in de vijf jaar is het de Dag van het Volk. Het laatste woord in deze zal het volk spreken. Als de regering wordt afgewezen, mag de pg zijn werk doen. Als de oppositiepartijen de kiezers niet kunnen overtuigen, moeten ze niet via de achterdeur of de riolering Hoefdraad en de zijnen gaan bedelen om samen het land te regeren. De ruggengraat van politici blijkt na de verkiezing niet zo stevig te zijn om het hoofd recht te kunnen houden. God zij met Suriname! 

Nita Ramcharan
Advertenties