Waarnemersinstituut wil lokale waarnemers inzetten
15 May, 19:02
foto


De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) en de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA) hebben kortgeleden de Stichting Nationaal Waarnemers Instituut Suriname (SNWIS) opgericht. De stichting heeft als belangrijkste doelstelling, een bijdrage te leveren aan het verhogen van de kwaliteit en integriteit van de verkiezingen in het algemeen en het democratisch proces in het bijzonder, zegt de VSB in een persbericht. Het plan is om lokale waarnemers in te zetten.

SNWIS is een onafhankelijk instituut en heeft geen relatie met politieke dan wel verkiezingsautoriteiten. Om te komen tot oprichting van het instituut is er gesproken met de Nationale Vrouwen Beweging en het Burger Initiatief voor Participatie en Goed Bestuur (BINI). Het instituut zal zorg dragen voor een informatiestroom naar relevante stakeholders zoals de gemeenschap, politieke actoren, verkiezingsautoriteiten, internationale organisaties en diplomatieke missies.
 
Het instituut geeft invulling aan haar taakstelling door o.a. het waarnemen van de Algemene Verkiezingen, alsmede het waarnemen van de verkiezing van de president en de vicepresident. SNWIS heeft volgens de VSB, min korte tijd een grote groep mensen gemobiliseerd die zich willen inzetten om al voor de verkiezingen van 25 mei 2020 de taakstelling van lokale waarnemer te vervullen. De lokale waarnemer zal voldoen aan een scherp gedefinieerd profiel, politiek onafhankelijk moeten zijn, werken volgens een protocol gebaseerd op internationale normen en standaarden, zegt de VSB.

Momenteel worden er gesprekken gevoerd met het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) over de inzet van lokale waarnemers, aangezien het OKB de autoriteit is om (lokale) waarnemers te accrediteren. De gesprekken hierover zijn nog niet afgerond. De VSB geeft aan dat de voorbereidingen worden voortgezet met de goede hoop, dat er alsnog overeenstemming wordt bereikt met het OKB.

Tegelijkertijd werkt het instituut aan het opzetten van een zogenaamde ‘Quick Photo Count Programma’. Dit programma is opgezet, om alle uitslagen van de individuele kiesbureaus vast te leggen en te verwerken, om zo de resultaten van de verkiezingen te kunnen beoordelen. Hierover zal binnenkort nadere informatie worden verschaft, aldus de VSB.
Advertenties