Eerste kandidaatstellingen Para succesvol
09 Apr, 11:46
foto
De voorzitter van het hoofdstembureau van Para, Armand Jurel, neemt de stukken van de VHP in ontvangst. (Foto's: BIC Para)


Het hoofdstembureau van kiesdistrict VIII  Para  heeft vanochtend om 8.00 uur, met inachtneming van de sociale afstand, de kandidaatstelling geopend. Als eerste stond op de lijst de Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP). De DNA-kandidatenlijst van de VHP wordt in Para aangevoerd door Aleandro Karwofodi, gevolgd door Desmond MacNack en Soeshmakoemarie Bahadoer.

Veertien politieke organisaties moesten volgens afgesproken indieningstijden hun bescheiden indienen: VHP 8.00u, DA91 8.40u, DOE 9.00u, VVD 9.40u, NPS 10.00u, SPA 10.20u, HVB 10.40u, PRO 11.00u, A20 11.20u, BEP 11.40u, ABOP 12.00u, NDP 12.20u, OPTSU 12.40u en PL 13.00u. Twee politieke organisaties hebben afgezegd: OPSU en PL. De PL is een samenwerking aangegaan met ABOP. De kandidaat van PL, Jo-Anne Sampono komt voor op de kandidatenlijst van ABOP voor op plek nummer 2. 

Vandaag vindt de kandidaatstelling plaats volgens de Kiesregeling. Politieke organisaties moeten in elk district waar zij zullen deelnemen aan de verkiezingen hun benodigde bescheiden aanbieden bij de hoofdstembureau’s. Direct nasluiting van de openbare zitting van het hoofdstembureau over de kandidaatstelling, worden de lijsten gedurende 3 dagen ter inzage gelegd voor het publiek op het commissariaat van Para. 

De groep van VHP verscheen in culturele klederdracht bij de indiening. Midden achter lijsttrekker Aleandro Karwofodi. 

Landsdienaren en met hen gelijkgestelden die kandidaat of kandidaatplaatsvervanger zijn bij de verkiezingen voor de leden van de volksvertegenwoordigende lichamen krijgen buitengewone vrijstelling van de dienst vanaf vandaag tot en met de dag na de stemming op 26 mei 2015.