Bond Staatsolie duldt onderhandse verkoop 20% niet
06 Apr, 19:52
foto


De personeelsbond bij Staatsolie (SWOS) zal een mogelijke onderhandse verkoop van de 20% participatierechten van het oliebedrijf niet accepteren. Aan de Surinaamse bevolking in het algemeen en de werknemers van Staatsolie  in het bijzonder vraagt de bond om alert te zijn en "zich tegen elke schijn van verkoop van onze participatie rechten op een onverantwoorde niet transparante manier door wie dan ook met hand en tand te verzetten.

De volledige verklaring van de SWOS luidt:

Dwars door alle inspanningen tussen bond en directie om een corona uitbraak op de werkplek en daardoor in Suriname te voorkomen, wordt de Staatsolie Werknemers Organisatie Suriname (SWOS) geconfronteerd met berichten als zouden buitenlandse investeerders verregaande afspraken hebben met de Surinaamse regering om de 20% participatierechten in de offshore olievondsten over te nemen.

Indien dat zo is zou dat voor Suriname betekenen:
Allereerst verlies van honderden miljoenen US dollars per jaar, dat gebruikt zou kunnen worden voor de gezondheidszorg, goed onderwijs, eigen productie, werkgelegenheid en andere ontwikkelingsdoelen die garantie bieden voor een goede toekomst voor ons allemaal. Met deze handeling wordt de strategie die Staatsolie heeft uitgezet voor duurzame ontwikkeling en tevens de slogan van 'geloof in eigen kunnen' van opeenvolgende direkties, teniet gedaan. Immers, elke medewerker van Staatsolie van toen en nu heeft o.a. door zijn bijdrage aan deze strategie het bedrijf gemaakt tot wat het van daag de dag is geworden.

De SWOS was in 1998 en 1999 onder de regering Wijdenbosch ook geconfronteerd geweest met een soortgelijke vijandig voornemen van regeringszijde, waarbij uitverkoop van Staatsolie zou plaatsvinden. Gelukkig hebben we toen met de steun uit alle lagen van het volk van Suriname met succes deze kwaadwillige plannen kunnen voorkomen.

Staatsolie heeft sedertdien het honderdvoudige van het voorgenomen verkoopbedrag weten te verdienen voor de republiek Suriname. Sinds 1998/1999 heeft Staatsolie zo'n US$ 2,5 miljard aan de staatskas bijgedragen. Daarom keuren wij elke voornemen van de regering van de verkoop van onze participatierechten ten zeerste af.

Aan de Surinaamse bevolking in het algemeen en de werknemers van Staatsolie in het bijzonder vragen we om alert te zijn en zich tegen elke schijn van verkoop van onze participatie rechten op een onverantwoorde niet transparante manier door wie dan ook met hand en tand te verzetten.

De SWOS zal onder alle omstandigheden dit niet accepteren en zal strijden om de toekomst van de werknemers en in het bijzonder de toekomst van de totale natie veilig te stellen. Tot slot wensen wij te benadrukken dat het managementteam van Staatsolie kan rekenen op de onvoorwaardelijjke steun van de bond bij het voeren van een toekomst gericht beleid.

De Staatsolie Werknemers Organisatie Suriname
Namens deze,
Lloyd HF Read
voorzitter