SBV: Vreemde valuta kan alleen met wetgeving in SRD
07 Mar 2020, 05:42
foto


De nieuwe algemene bankvoorwaarden die vanaf april 2020 van kracht zullen worden, zorgt voor wat deining in de samenleving. De Surinaamse Bankiersvereniging (SBV) zegt dat vreemde valutategoeden veilig zijn bij de handelsbanken. De vorige algemene voorwaarden stammen van uit de jaren tachtig van de vorige eeuw. Deze waren opgesteld door bankier Anne Harmsma. Deze voorwaarden zijn ook door hem verder aangepast, zegt Eblein Frangie, voorzitter van de SBV, aan Starnieuws.  

Penningmeester van de SBV, Rafiek Sheoradj Panday, legt uit dat verschillende banken hun eigen regels hadden rond vreemde valuta rekeningen. Nu is juist alles geüniformeerd en de zekerheden voor deposanten verbeterd. De bankier legt uit dat op basis van artikel 34 banken de vreemde valuta tegoeden niet mogen omzetten naar SRD, tenzij er wettelijke verplichting daartoe is. Met dit artikel zijn er meer zekerheden gecreëerd voor cliënten dan er nu zijn. 

Sheoradj Panday geeft aan dat artikel 33 de relatie die het aanhouden van een vreemde valutarekening heeft met internationale regelgeving en correspondentbanken, reflecteert. Een concreet voorbeeld is het stopzetten van de geldzending via Nederland. Hierdoor ontstaat er een beperking in de beschikbaarheid van cash US-dollars. "Maar giraal kunnen deposanten wel volledig over hun US-dollar tegoeden beschikken," benadrukt het bestuurslid van de SBV.  

De algemene bankvoorwaarden zijn door de SBV en haar leden opgesteld en bevatten algemene spelregels voor de relatie tussen een klant en een bank. De nieuwe algemene bankvoorwaarden vervangen alle eerdere algemene voorwaarden en zijn aangepast aan de eisen van deze tijd en aan nationale en internationale regels die gelden voor banken. In totaal zijn er 45 artikelen integraal gewijzigd waar er met name een focus is op de zorgplicht van de banken en de informatievoorziening aan het publiek. Alle leden van de SBV, dus alle banken die onder toezicht staan van de Centrale Bank, gebruiken deze nieuwe voorwaarden. 

De algemene bankvoorwaarden gelden voor alle producten en diensten die de klant bij de bank afneemt, zowel voor particuliere consumenten alsook voor bedrijven. Aanvullend op de algemene bankvoorwaarden sluit de klant met de bank ook aparte overeenkomsten waarin de specifieke voorwaarden voor de afgenomen producten en diensten zijn opgenomen. Het gaat bij de algemene bankvoorwaarden om de algemene rechten en plichten van zowel de klant als de bank. De banken hebben deze algemene rechten en plichten nu conform internationale regelgeving goed geregeld, meent de SBV. 
Advertenties