Naast Reshma Mangre ook Cheryl Dijksteel naar VHP
06 Mar 2020, 06:07
foto
Cheryl Dijksteel is toegetreden tot de VHP.


Naast Reshma Mangre, voorzitter van de Bond van Leraren en Alliantie van Leerkrachten in Suriname, is ook Cheryl Dijksteel, directeur van de Faculteit der Maatschappijwetenschappen van de Anton de Kom Universiteit van Suriname, toegetreden tot de VHP. De oranjepartij zegt vanuit haar verantwoordelijkheid als politieke en maatschappelijke organisatie dagelijks bezig te zijn capabele mensen uit het maatschappelijk middenveld te benaderen om een rol te vervullen in het redden van Suriname. 

"Mensen van wie wij denken dat die het hart op de juiste plek hebben en die zich kunnen conformeren aan de beginselen en de principes van de nieuwe VHP. Het maakt niet uit of de personen komen uit de vakbeweging, het bedrijfsleven, uit religieuze organisaties uit andere sociaal maatschappelijke organisaties etc. Voor ons is belangrijk dat de mensen die wij benaderen in staat zijn een wezenlijke bijdrage te leveren tot het herstel van de op alle gebieden deplorabele situatie waarin wij als gemeenschap terecht zijn gekomen," stelt de VHP. 

Voor de politieke organisatie is het belangrijk om een zo scherp mogelijke weerspiegeling te hebben van de Surinaamse samenleving voor wat betreft de taak die wacht. De VHP zegt Mangre overgehaald te hebben om in een andere rol dan die van vakbondsleider, haar bijdrage te leveren. Dit, tot meerdere glorie van Suriname in het algemeen en alle leerkrachten en studerenden in het bijzonder, waardoor een bijzondere doelgroep in onze samenleving een bijzondere stem heeft in het bepalen en uitvoeren van ons beleid. Dijksteel is na ellenlange discussies ervan overtuigd om ook op een andere manier een rol te vervullen teneinde Suriname te helpen redden. Zij stapt in als aspirant-kandidaat in Paramaribo. De VHP zegt onverkort door te gaan met het voeren van gesprekken met toppers uit de samenleving en zal uiteindelijk een dreamteam aan het electoraat presenteren.
Advertenties

Monday 04 March
Sunday 03 March
Saturday 02 March