Arbeidsmarkt niet gereed voor 4e Industriële Revolutie
01 Mar 2020, 15:41
foto
Kamlesh Ganesh (midden) tijdens zijn afstuderen aan de IBW University met zijn docenten. Hij heeft onderzoek gedaan naar of de Surinaamse arbeidsmarkt voldoende inspeelt op de IR4.


De Industriële Revolutie is de periode waarin nieuwe uitvindingen werden gebruikt om nieuwe machines aan te drijven. Die werden ontworpen om menselijke arbeid te verminderen en de productie te verhogen. Het ligt in de lijn der verwachting dat tijdens de Vierde Industriële Revolutie (IR4) vooruitgang in technologie het idee van automatisering zodanig zal drijven dat er banen zullen verdwijnen van de arbeidsmarkt. Kamlesh Ganesh heeft zich in de afgelopen maanden als student aan de IBW University een onderzoek gedaan naar 'de readyness van de Surinaamse Arbeidsmarkt voor de IR4'. In de afstudeerscriptie is de focus geweest op de perceptie van het veld. Er zijn interviews afgenomen van ICT-experts, onderwijsdeskundigen, economen, vakbond-deskundigen en onderzoekers. 

Hoewel er onzekerheid bestaat over de snelheid van de veranderingen, is het duidelijk dat er nieuwe banen volgen die niet dezelfde zullen zijn als die welke verloren gaan. Veranderingen in onderwijs- en leeromgevingen zijn daarom noodzakelijk om mensen inzetbaar te houden in de beroepsbevolking van de toekomst. Experts zijn gevraagd naar hun ervaringen en verwachtingen rond de IR4. Daarnaast zijn 476 werknemers gevraagd om hun huidige vaardigheden en het onderwijs te beoordelen terwijl zij ook aangaven wat de verwachtingen zijn in het kader van de IR4. 126 Werkgevers werden gevraagd om hetzelfde te doen. Uit de antwoorden van de experts blijkt dat 80% denkt dat de arbeidsmarkt niet gereed is voor de IR4. Zo denken ook 48 % van de werknemers en 61% van de werkgevers.

De resultaten van dit perceptieonderzoek tonen aan dat er behoefte is naar aanpassingen binnen het onderwijs dat studenten moet voorbereiden op de arbeidsmarkt. Het Surinaamse onderwijs is volgens de meeste respondenten niet afgestemd op de aankomende veranderingen, terwijl werknemers wel nieuwe vaardigheden moeten aanleren om aantrekkelijk te blijven voor werkgevers. 

Waar er zeker rekening mee gehouden moet worden is het werkgeversperspectief. Bijkans de helft van de werkgevers denkt dat automatisering nieuwe kansen zal bieden en nieuwe banen zal creëren in Suriname. De meerderheid van de werknemers blijken er niet in te geloven dat robots of andere vormen van automatisering hun banen kunnen afpakken. 
Vele werkgevers achten het wel logisch dat indien de mogelijkheid daartoe er bestaat, te zullen kiezen voor goedkopere automatiseringsprocessen in plaats van menselijk arbeid. 

Het merendeel van de werkgevers denkt dat Automatisering het Surinaamse bedrijfsleven ten goede komt. Vast staat dat, als Suriname niet zal moderniseren en andere landen dat wel doen, het dan net zoveel betekent als de concurrentiestrijd verliezen. Op haar beurt betekent het dat die bestaande sectoren waar het land nu van leeft, kapot zullen gaan. Dan is het land sowieso banen kwijt. Traditionele banen zullen sowieso verdwijnen. Het werk dat Surinamers altijd hebben gedaan (taken met een bepaald ritme en/of herhalingspatroon) kunnen automatiseren. 
Advertenties