Nieuwe leiding bij CBvS
22 Feb, 23:03
foto


Maurice Roemer die ik al sedert de jaren tachtig van de vorige eeuw ken, is zaterdagmiddag door de regering van Suriname benoemd tot governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Maurice studeerde af in de bedrijfseconomie aan de Katholieke Universiteit Brabant (KUB) in Nederland en bekleedde na terugkomst in Suriname diverse belangrijke functies in het bedrijfsleven. Zo is hij momenteel president-commissaris van de Hakrinbank en al vele jaren directeur van verzekeringsmaatschappij Self Reliance. Maurice heeft de juiste competenties om in ieder geval gedurende vijf jaren (volgens de wet) onze moederbank op adequate wijze te leiden. 

Zowel de politiek alsmede de financiële sector heeft geluk gehad dat deze expert nog in Suriname woont. Door de echte liefde voor Suriname heeft hij zijn Nederlandse nationaliteit opgeven voor de Surinaamse. Hoewel zijn voorganger zulks eveneens had gedaan, bleek hij een 'graaier' te zijn die er niet voor schuwde zijn integriteit in de waagschaal te stellen. Ik schrijf dit stuk om u de volstrekte zekerheid te geven dat Maurice Roemer beslist niet zo iemand is. Iedereen die hem goed kent, weet dat hij zijn werk correct uitvoert. Het personeel bij de CBvS zal constructief met hem kunnen samenwerken. Dat weet ik zeker! In de samenleving staat zijn familie bekend als uiterst degelijk tevens betrouwbaar! Ik verwachtte dan ook dat de procureur-generaal zonder problemen zijn antecedenten zou goedkeuren. Immers hij is zonder meer een integere figuur tevens geschikt om de functie op de juiste wijze te effectueren in goed monetair beleid. Het is daarom raadzaam dat hij prioriteit geeft om het vertrouwen met de bancaire sector te herstellen (zowel in binnen- als buitenland) voorts al de perikelen bij de cambio’s aanpakt. 

Overigens heb ik nooit begrepen waarom Suriname zoveel wisselkantoren heeft omdat de kans om te frauderen alsmede witwassen toeneemt. Wanneer kritiek wordt geleverd op deze sector klimmen personen onmiddellijk in pen om de grimmige zaken die zich daar afspelen te verdedigen in plaats van voor verbetering te zorgen. Het is wenselijk dat in Suriname een zuiver systeem heeft van wisselkoersen. De officiële koersen verschillen enorm met wat er uiteindelijk wordt betaald. Wellicht dat DNA scherpere wetten maakt om malversaties tegen te gaan omdat Suriname door de voortdurende devaluaties van de SRD, in monetair opzicht, een dollareconomie is geworden zoals in veel Caribische landen het geval is. De onlangs aangenomen Huurwet (samen met de oppositie) zal daarom weinig slagen omdat deze slechts één sector omvat waar onder andere het fiscale stelsel nog steeds gebrekkig is doorgevoerd. Uiteraard hebben evenzo dit soort zaken impact op de deviezen die beschikbaar worden gesteld door de CBvS.

Hoewel de heer Roemer in zijn werk heel zakelijk en transparant is, komt hij bij velen als een beleefd, eenvoudig en vriendelijk mens over. Hij is heel aimabel in de omgang. Dit weet ik uit eigen ervaring! Voorts iemand die complexe zaken weet op te lossen en daarbij schuwt hij de humor niet. De Surinaamse economie heeft diverse impulsen gekregen om vooruit te komen door de vele natuurlijke hulpbronnen waarover wij beschikken. Toch is de armoede bij velen enorm gegroeid! Met name in het onderwijs alsmede de gezondheidszorg moet er veel geïnvesteerd worden. Soms heeft het land, door de vele leningen die zijn aangegaan, zelfs geen geld om pensioenen van de gepensioneerde landsdienaren te betalen. Zij dreigen weer de straat op te gaan als hun compensaties, die zij met terugwerkende kracht moeten ontvangen, niet direct worden uitbetaald. 

Al deze politieke problemen hebben natuurlijk hun invloed op het beleid dat door de CBvS wordt uitgedragen. Het zou uiterst dienstbaar zijn als minister Hoefdraad zijn functie neerlegt! Want om een goed monetair beleid te voeren, moet de samenwerking met de governor uitstekend zijn. Met andere woorden de baas van de CBvS moet ook “nee” kunnen verkopen aan de minister van Financiën als zijn visie haaks staat met de belangen van het land. Daarom moet je een sterke persoonlijkheid hebben op deze post. 

Ik kan u verzekering geven dat Maurice Roemer stevig in zijn schoenen staat: “Hij laat zich geen zaken die niet in het belang van het land zijn, dicteren noch wegpesten.” Het grootste probleem kan wel de minister van Financiën worden! Daarom is de ondersteuning vanuit de vakbeweging heel belangrijk. Maurice geniet veel draagvlak vanuit de samenleving. Ik wens hem welgemeend heel veel energie, kracht en succes toe en verwacht dat hij zijn werk net zo goed doet bij de CBvS zoals hij dat bij andere financiële instellingen reeds heeft bewezen. Power Maurice, met eveneens de kracht van de Allerhoogste!

Robby Roeplall

Monday 06 April
Sunday 05 April