Leerkrachten wachten ruim 2 jaar op nieuwe bezoldiging
22 Feb, 08:37
foto


Als leerkracht bezit je de kennis, vaardigheden, en verschillende competenties om een bepaald vak over te brengen. Hij is de begeleider van leer- en onderwijsprocessen, een opvoeder, een organisator, een vakinhoudelijk expert en nog veel meer binnen het onderwijsgebeuren. Echter is het onderwijs onderhevig aan verandering, wat dan hogere eisen aan het functioneren van de leerkracht stelt.

Het onderwijs eist niet alleen bekwame leerkrachten in het veld, maar ook dat leerkrachten zich blijven bijscholen aan het huidige onderwijssysteem. Leerkrachten die nog in de opleiding zijn of een verdere studiemogelijkheid hebben, blijven zich bijscholen. Vaak genoeg op eigen kosten.

Binnen het Surinaamse onderwijssysteem zijn er studerende leerkrachten op AO-basis (arbeidsovereenkomst) in dienst. Nadat zij de studie hebben afgerond, kunnen zij in aanmerking komen voor de vaste aanstelling. Wat de afgelopen jaren gebleken is, is dat leerkrachten die 2-3 jaren geleden afgestudeerd zijn, nog steeds wachten op de nieuwe bezoldiging volgens het diploma waarover zij beschikken.

Indien het ministerie (de afdeling aan de Heerenstraat die daarmee belast is) gevraagd wordt wanneer het salaris van een afgestudeerde leerkracht aangepast wordt, krijg je als antwoord: “Het is nog in behandeling” of “We wachten op een opdracht van boven”. De vraag die nu rijst is: “Wie wordt bedoeld met boven: Is dat de minister, de president of de Almachtige?”

Hoe zit het dan met de betaling van de achterstallige gelden waar leerkrachten recht op hebben? Wanneer komt de betaling tot stand? Hoeveel waarde zal dat geld dan nog hebben na aftrek van de loonbelastingen, niet te vergeten dat de SRD nu al tot 2x toe is gedevalueerd.

Timotheüs J. Wolf

Monday 06 April
Sunday 05 April