Bankiersvereniging: Nauwelijks geld voor importen
17 Feb 2020, 00:01
foto
Centrale Bank van Suriname.


De financiële situatie van de overheid is zeer zorgelijk. Er moeten per direct maatregelen getroffen worden om het enorme begrotingstekort te dichten. De Centrale Bank van Suriname (CBvS) heeft nauwelijks deviezen om de importen te kunnen dekken. De minimale dekking is drie maanden, maar nu is er nauwelijks geld om een maand te kunnen uitzingen. Aan ruim US$ 330 miljoen vreemde valuta kasreserve van de handelsbanken kan de CBvS niet meer komen. US$ 100 miljoen moet worden terugbetaald. Dit kwam zondag naar voren tijdens het programma Welingelichte Kringen op Radio ABC. Eblein Frangie, voorzitter van de Surinaamse Bankiersvereniging tevens CEO van de Finabank, en Rafiek Sheoradj Panday penningmeester tevens CEO van de Hakrinbank, hebben aangegeven hoe ernstig de situatie is. 

De bankiers maakten duidelijk dat zij anderen niet verantwoordelijk stellen voor het debacle op de CBvS. Alle gesprekken over kasreserves zijn gevoerd met de gewezen governor Robert van Trikt. Hij heeft volgens de Bankwet alle ruimte om zelf beslissingen te nemen. Hij heeft met rapportages de banken en anderen ook misleid. Frangie en Sheoradj Panday merken op dat dankzij regeringscommissaris Vijay Kirpalani aangifte is gedaan tegen Van Trikt, anders was hij mogelijk nog steeds governor. Die aangifte gaat over malversaties en money laundering. 

Ook de banken gaan individueel na of zij een strafklacht zullen indienen tegen Van Trikt. Hij heeft zich als governor niet gehouden aan het voorschrift dat door hem uitgevaardigd was over de kasreserve. Deze mocht niet worden aangewend voor importen of interventies. Finabank zal in elk geval een strafklacht indienen. Dat besluit is al genomen. Deze situatie mag zich nooit meer voordoen. Als er tegen het voorschrift in is gehandeld, is er sprake van een strafbaar feit. Hakrinbank is nog in gesprek met juristen over deze kwestie, maar vindt ook dat gehandeld is tegen de bepalingen. Frangie merkt op dat correspondentbanken ook kijken naar was er gebeurt in deze kwestie. 

In elk geval is het duidelijk dat er geen middelen zijn, terwijl de uitgaven van de overheid torenhoog zijn. Kirpalani had tijdens een persconferentie van president Desi Bouterse meegedeeld dat het tekort op maandbasis SRD 390 miljoen is. Een zorgpunt is dat de olie-importen tegen de koers van SRD 7.52 voor de US$ plaatsvindt. Er is maandelijks US$ 10 miljoen nodig voor olie-importen. Dat geld kan niet op de markt worden betrokken, anders gaat de koers nog meer de lucht in. Als er geen drastische maatregelen getroffen worden, zal de situatie alleen maar verergeren. Sewradj Panday voerde aan dat welke regering ook komt, na 25 mei er pijnlijke maatregelen getroffen zullen worden. 

Over het aanstellen van een nieuwe governor van de CBvS zegt Frangie dat van bevoegde zijde aan de Surinaamse Bankiersvereniging is meegedeeld dat de voorgenomen benoeming van vakbondsleider Armand Zunder van de baan is. Zunder heeft net als de directeur van het Kabinet van de President formeel niet vernomen dat de zaak is afgeblazen. Frangie merkt op dat het belangrijk is dat er een governor komt die samen met de regering de immense problemen aanpakt. De situatie bij CBvS heeft een historisch dieptepunt bereikt. Omdat er nauwelijks werkkapitaal meer is bij de CBvS hebben de banken besloten de termijndeposito van ongeveer US$ 100 miljoen nu niet op te nemen, want ook dit geld is opeisbaar. Als dat zou gebeuren, zou de CBvS helemaal in rode cijfers belanden. 
Advertenties