Verkiezingskalender 100 dagen vóór verkiezing in uitvoering
15 Feb, 22:37
foto
Minister Stephen Tsang gaat na of hij voorkomt op de kiezerslijst. Links Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons en rechts, districtscommissaris Mike Nerkust. (Foto: Raoul Lith)


“Bij de voorlopige ter inzage legging van de kiezerslijsten tussen augustus en september 2019 hebben ongeveer 57.000 kiesgerechtigden hun gegevens gecontroleerd, dit vertegenwoordigt slechts 14% van het totaal aantal kiesgerechtigden in Suriname.” Dit zei minister Stephan Tsang, waarnemend minister van Binnenlandse Zaken, vrijdag bij de officiële start van de wettelijke ter inzage legging van de kiezerslijsten. Deze datum is precies 100 dagen van de verkiezingen op 25 mei 2020 verwijderd. Tsang benadrukte dat het aantal mensen dat de controle heeft gedaan nog veel te laag is. Kiesgerechtigden krijgen een laatste kans om te controleren of ze op de lijst voorkomen en hun gegevens correct zijn.

Tsang deelde mee dat de overheid al sinds vorig jaar bezig is met het optimaliseren van de infrastructuur zodat iedere kiesgerechtigde kan deelnemen aan de verkiezingen. “Kosten noch moeite is gespaard om eenieder van u in Suriname te bereiken om alvast uw burgerzaken in orde te maken” Werkgroepen van Binnenlandse Zaken, districtscommissarissen en hun medewerkers hebben maandenlang straatnaamborden geplaatst waar nodig en er zijn ook missies naar het binnenland geweest. Kiesgerechtigden hebben ook de mogelijkheid om via de website hun gegevens te controleren. Tsang benadrukte dat de verkiezingen de basis van de democratie vormen. Hij moedigde eenieder aan om gebruik te maken van dit recht. 

Vijay Chotkan, minister van Openbare Werken, Transport en Communicatie, stelde dat de regering verplicht is de kiesgerechtigden te registeren, net zoals de kiesgerechtigden verplicht zijn hun medewerking te verlenen hieraan. Met de start van de wettelijke ter inzage legging van de kiezerslijsten wordt voldaan aan de grondwettelijke verplichting. “Wij hebben onze burgerplicht om uw stem te laten gelden bij de samenstelling van de politiek-bestuurlijke organisatie van ons geliefd Suriname. U bepaalt, welke richting dit land gaat.” 

Tijdens haar toespraak legt Jennifer Geerlings-Simons, voorzitter van De Nationale Assemblee, uit dat er in feite twee verkiezingen zijn. De samenleving kiest op 25 mei een ressortsraad en een Nationale Assemblee. “Alle andere dingen die daarna volgen, districtsraad, president, vicepresident en ministers die zijn allemaal het gevolg van het feit dat u als volk van Suriname twee volksvertegenwoordigende lichamen kiest”. Samen zorgen deze twee ervoor dat er een regering ontstaat, merkte Simons op. Zij riep eenieder op om op 25 mei gebruik te maken van het recht om te gaan stemmen. 

Simons geeft aan dat Surinamers de gewoonte hebben om op de verkiezingsdag op het stembureau boos te worden en uit te schelden omdat ze niet voorkomen op de kiezerslijst of hun kaart niet hebben gekregen. “Laat dat u niet overkomen. Ga gewoon checken of u op die lijst voorkomt,” benadrukte ze. “We organiseren goede verkiezingen in Suriname. Ik moedig alle autoriteiten aan om dat zo te behouden.”

Tsang, Simons, districtscommissaris Mike Nerkust en ondervoorzitter van het jeugdparlement Dinesh Parag waren de eersten die ter plekke in Busterminal 2 te Ondronbon aan de dokter Sophie Redmondstraat hun gegevens hebben gecontroleerd. Zij zijn ervan verzekerd dat ze op 25 mei bij hun stembureau deel mogen nemen aan de algemene, vrije en geheime verkiezingen.

Raoul Lith

Saturday 28 March
Friday 27 March
Thursday 26 March