Volksgezondheid heeft plan van aanpak coronavirus gereed
25 Jan, 22:37
foto


Het ministerie van Volksgezondheid zegt alert te zijn over het coronavirus (nCoV). Er is een plan van aanpak met deskundigen en partners opgesteld. Aan de samenleving wordt gevraagd de preventieve maatregelen in acht te nemen. Het nieuwe virus vertoont overeenkomsten met het SARS-virus en MERS-Virus, in China, Zuid-Korea, Thailand, Japan, Australië, VS en nu ook in Europa (Frankrijk) is uitgebroken. Deze nieuwe variant van het virus kan leiden tot serieuze longproblemen. Inmiddels zijn er al 1400 mensen geïnfecteerd met het coronavirus en 41 personen zijn hieraan overleden. In Suriname zijn er geen officiële meldingen van besmetting met het nieuwe virus. 

Omdat er nog weinig bekend is over dit nieuwe virus, is het belangrijk dat de bevolking op de hoogte is van de potentiële gevaren hiervan. Volksgezondheid zal samen met de bevolking en alle zorgverleners alle preventieve maatregelen in acht moeten nemen om een optimale gezondheidszorg te garanderen en besmetting te voorkomen. Coronavirussen zijn zoönotisch: dit betekent dat het virus van dieren op mensen kan worden overgebracht. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft aangegeven dat het virus ook overgedragen kan worden van mens op mens. 

Het ministerie is zich van bewust dat dit virus ook Suriname binnen kan komen. Het is van groot belang om dit gezamenlijk in te dammen. Het plan van aanpak gaat in wanneer een melding wordt gemaakt van een vermoedelijke case uit een hoog risicogebied. Deze melding geschiedt via een internationaal digitaal systeem. Met haar partners binnen de verschillende sectoren is er afgestemd, dat alle passagiers met een recente reisgeschiedenis uit de risicogebieden gescreend zullen worden op hun temperatuur. Ook met de diverse luchtmaatschappijen zijn er afspraken gemaakt: passagiers die komen uit een hoog risicogebied zullen eerst gescreend worden alvorens ze instappen in het vliegtuig naar Suriname. Ook als een reiziger uit een hoog risicogebied komt en geen symptomen van dit virus vertoont, wordt volgens procedure een record locater ingevuld ter plekke. Hierdoor kan de afdeling Epidemiologie van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) zo een reiziger blijven volgen op eventuele symptomen. 

Indien er sprake mocht zijn van een eventueel besmette reiziger, zullen de Port Health Officiers van het BOG volgens het WHO-protocol handelen. De passagier wordt geïsoleerd, ondervraagd en onderzocht om vervolgens verdere stappen te ondernemen. Ook naar de NCCR, RGD, ziekenhuizen en overige medische dienstverleners zijn de richtlijnen gegeven voor transport, opvang en behandeling van een geïdentificeerd geval, zodat verdere besmetting voorkomen kan worden. 

Eenieder moet oplettend zijn. Enkele preventieve maatregelen die u zelf kunt treffen, zijn: vaak handen wassen, contact vermijden met personen die griepachtige symptomen vertonen alsook zieke veestapels en wilde dieren. Bij het hoesten en niezen liever wegwerp tissues te gebruiken en deze gelijk in de afvalbak wegdoen. Indien er sprake is van koorts, kortademigheid, hoest en andere longproblemen of u hebt recent een van de risicogebieden bezocht, meld u zich gelijk aan bij de huisarts of te bellen naar de hotline van het BOG op 178.
Advertenties

Friday 28 February
Thursday 27 February