Rosebel, regering, Macamboa en Kamp Mining tekenen protocol
18 Jan, 18:30
foto
De ondertekening van de overeenkomst tussen Rosebel Gold Mines, de regering, Macamboa en Kamp Mining. (Foto: Raoul Lith)


Goudzoekers van Nieuw Koffiekamp, die verenigd zijn in Macamboa en Kamp Mining mogen met toestemming van Rosebel Gold Mines (RGM) en de overheid werken op een aangewezen stuk terrein. Er is een protocol hierover getekend tussen de regering, Iamgold en Makamboa. "Als we allemaal hadden opgegeven, dan zouden we niet hier zitten om een overeenkomst te tekenen, zegt Sergio Akiemboto, minister van Natuurlijke Hulpbronnen over de relatie tussen Iamgold en Makamboa. 

De minister vindt dat het waarschijnlijk een unicum is waarbij een multinational die bezig is met goudwinningsactiviteiten en de rechten heeft, het toch wel belangrijk vindt om een andere partij de ruimte te bieden om op haar terrein te mijnen. "De relatie, die een stevige basis heeft, moet worden omgezet middels duurzaamheid, wederzijds vertrouwen en respect om er het maximale voordeel uit te halen. We zijn niet meer op het niveau van de jaren waarbij er spanningen waren en we moeten niet meer terugvallen. Die momenten zijn er geweest om de relatie te verstevigen en iedereen de veerkracht te geven om ervoor te gaan.

In het protocol zijn de afspraken vastgelegd. Ook zijn de voorwaarden zoals veiligheids- en milieuvoorschriften in de overeenkomst vastgelegd. Er moet ook een bijdrage geleverd moet worden aan gemeenschapsontwikkelingsprojecten. “Het is een soort vorm van overeenkomst waaraan de jongeren zich moeten houden om te kunnen opereren in het gebied.” Het gaat om een open gebied, dus mensen kunnen altijd van overal naar binnen komen, maar er zijn nu voorwaarden zoals het hebben van badges, het registreren van werknemers en het hebben van een intekenlijst. De mensen moeten wel zelf de controle doen. Wanneer er zich zaken voordoen waar ze zelf geen grip op hebben en niet zelf kunnen optreden is afgesproken dat ze dit rapporteren aan de overheid of de security van het bedrijf om gezamenlijk op te treden. Ze moeten alleen ervoor zorgen dat de mensen met wie zij werken zich houden aan de afspraken. De overeenkomsten worden na evaluatie steeds eventueel aangepast.

Minister Akiemboto benadrukt dat president Desi Bouterse een zeer belangrijke rol heeft vervuld om alle partijen uit te nodigen om te praten en te komen tot een oplossing. Er zijn veel offers hiervoor gebracht en er is zelfs een leven te betreuren is. Akiemboto voert aan dat partijen zich moeten houden aan de afspraken die opgenomen zijn in het protocol.

Kapitein Hermanus Schalwijk van Nieuw Koffiekamp zei bij de ondertekening dat wie ook komt na 25 mei, de gemaakte afspraken overeind moeten blijven. De protocollen garanderen een zekere mate van werkgelegenheid voor de bewoners, stelt Schalwijk. Hij benadrukt ook dat de overeenkomsten het streven van goede nabuurschap, die het dorp wil hebben en behouden met Rosebel weergeven. 

Kenneth Slooten van het Bureau Volkscontacten, geeft aan dat er een strijd vooraf is gegaan aan de ondertekening. Toen Nieuw Koffiekamp in een uitgegeven concessie voor exploratie voorkwam, zijn de jongeren in dit dorp in opstand gekomen, zegt hij. Uiteindelijk is een akkoord bereikt om door te gaan onder de voorwaarde dat de mensen van het dorp er niet uit moesten. Slooten geeft aan dat vorig jaar nadat er een groot probleem ontstond, waarbij iemand het met zijn leven heeft moeten vergelden, er veel besprekingen zijn geweest. De ondertekening mag volgens hem gezien worden als een hoogtepunt. 

Country director van RGM, Sharmila Jadnanansing, stelt dat het “een heel bijzondere dag is voor alle betrokkenen. Het geeft ook het belang aan van continue communicatie met elkaar. We moeten met elkaar in gesprek blijven,” benadrukt Jadnanansing. “Jullie zijn rolmodellen," zei ze aan de ondernemers. Jadnanansing benadrukt dat inkomsten die door hen gegenereerd worden niet alleen moeten zorgen voor verhoging van de levensstandaarden van de werknemers. “Het moet ook een bijdrage leveren aan de sociale economische ontwikkeling van de gemeenschap, de dorpen van waar de ondernemers vandaan komen.” RGM zal als bedrijf vanuit een ontwikkelingsvisie de verantwoordelijkheid nemen om met de verschillende stakeholders samen te werken aan het verbetering van de levensstandaarden door middel van investeringen in sociaal economische projecten, projecten die inkomsten genereren. De overeenkomsten die gesloten zijn en te maken hebben met goud, maken hier deel uit van, maar dit raakt een keer op. Er moet worden gewerkt aan het diversificeren.

Door RGM is onlangs de Rosebel Community Fund opgericht. Hierdoor zal, met een juridische basis, op een meer gestructureerde manier invulling gegeven worden aan de ontwikkeling van de gebieden waarin het bedrijf mijnt. Tot op de oprichting van de fonds werd er op jaarbasis het bedrag aangegeven welke geïnvesteerd zou worden. Met de nieuwe stichting is een initieel bedrag van US$2.5 miljoen geplaatst, vertelt Jadnanansing. Elk jaar zal er van de bruto omzet van RGM een bedrag gestort worden in de stichting, dit wil zeggen dat er gegarandeerd wordt dat zolang RGM mijnt, fondsen beschikbaar zullen zijn voor het ontwikkelen van de gemeenschappen waarin RGM werkt. 

“Laten we praten, discussiëren, overleggen en dan uitvoeren. Wanneer we met consensus iets hebben bereikt kan ik u verzekeren dat het een lang leven heeft omdat het een breed draagvlak zal hebben en iedereen zal weten en begrijpen waar het over gaat.”  Dit stelt de minister van Regionale Ontwikkeling, Edgar Dikan, in zijn toespraak bij de ondertekening van de protocollen vrijdag. 

Dikan benadrukt het belang van geloof hebben in mekaar. Hij voerde terug naar het jaar 2016, toen de regering “de stoute schoenen aantrok” en naar de jongens in Brokopondo is toegestapt om hen te zeggen dat ze moesten stoppen met werken. “Het was niet gemakkelijk die vergadering op 4 november 2016. We hebben gezegd dat we het anders gaan aanpakken omdat we een ander resultaat wilden hebben, en dat kan alleen als alle partijen vertrouwen hebben in het pad dat uitgezet is,” stelt Dikan. De minister sprak net als andere sprekers zijn wens uit voor het diversificeren van de economie in de omgeving. Hij vroeg daarom ook aan de districtscommissaris, Frederik Finisi, om de mensen van Brokopondo zoveel mogelijk te interesseren om ook te arbeiden in de andere sectoren. 

Raoul Lith

Advertenties

Saturday 29 February
Friday 28 February
Thursday 27 February