VHP-voorzitter: Imagoschade door perikelen Centrale Bank
16 Jan, 06:53
foto
VHP-voorzitter Chan Santokhi over de situatie rond de Centrale Bank van Suriname. (Foto: René Gompers)


De VHP vreest dat nu de governor van de Centrale Bank van Suriname, Robert van Trikt, aan een onderzoek is onderworpen, het imago van de bank en het land nationaal en internationaal geschaad zal worden. De integriteit en het gezag van de moederbank is nu juist zo belangrijk te midden van het National Risk Assessment (NRA) en de rechtszaak rond de 19,5 miljoen euro, geeft VHP voorzitter Chan Santokhi aan. Dat de CBvS tot een “politiek werkarm van de regering verworden is” maakt zaken alleen maar erger, meent Santokhi. 

De laatste ontwikkelingen rond de governor is een van de onderwerpen geweest op de persconferentie van de VHP woensdag. De reden voor het onderzoek wordt niet meegedeeld door de overheid en de raad van commissarissen van de bank. Alleen dat de governor niet ontslagen is, met verlof heeft ingestemd, meewerkt aan het onderzoek en dat er over een week klaarheid zal zijn. Ondertussen gaan stukken viraal op sociale media dat Van Trikt SRD 1.7 miljoen bij de CBvS heeft geleend om een peperdure auto te kopen. Het aangekondigde onderzoek kan een ‘impact’ hebben op het functioneren van de bank, zegt Santokhi. “Met name als er issues komen die te maken hebben met de integriteit is het een zeer gevaarlijke zaak.” 

“Het langer vasthouden aan een situatie waarbij er geen duidelijkheid is over de hoogste positie van de Centrale Bank, kan negatieve gevolgen hebben voor de samenleving, de koersontwikkeling, de economie, op ons imago nationaal en internationaal,” deelt Santokhi mee. Hij haalt aan dat dit zich juist afspeelt in een periode waarbij het land voor de uitdaging staat om een NRA te doen, een groot onderzoek naar risico's in de financiële sector op het gebied van witwassen, terrorismefinanciering en de handel in wapens & munitie. Een negatief rapport kan het land op een zwarte lijst terecht doen komen. 

"Als je een goede assessment wil hebben als land, kun je deze dingen nu niet hebben bij de Centrale Bank, bij een governor,” merkt Santokhi op. De moederbank laat nu al steken vallen, geeft hij aan. “Juist waar je je toezicht houdende taak moet laten gelden naar financiële instituten, naar banken, naar Chotelal-achtige cambio's… Maar wat zegt die arme governor? ‘Ik weet niet vanwaar die deviezen komen, je moet bij de president wezen.’ Dat zegt de governor die een goede NRA wil hebben voor Suriname.”  Santokhi stelt dat met zo een antwoord de governor aangeeft dat hij “in dit regeerbestel” zijn taak niet goed kan uitvoeren en "dat er elders in het land nog een andere governor is en dat er nog meer informele centrale banken daarbuiten zijn.” 

De ruis rond de governor en CBvS kan ook schadelijk uitwerken in de rechtszaak in Nederland over de 19,5 miljoen euro, vervolgt Santokhi. Hoewel de rechtbank heeft beslist dat het geld teruggeven moet worden, is de zaak nog niet afgewikkeld, omdat het Openbaar Ministerie cassatie heeft ingesteld. “Heel triest” typeert Santokhi de verwikkelingen rond de governor en de bank terwijl de rechtszaak gaande is. “Voor het boeken van een tweede succes is een Centrale Bank nodig met soevereiniteit en onafhankelijkheid,” zegt Santokhi. “Maar juist die soevereiniteit en onafhankelijkheid worden teniet gedaan door politieke beïnvloeding. Dat is de Centrale Bank geworden; een politieke werkarm van de regering.” 

Santokhi roept de regering op om onmiddellijk gepaste maatregelen te treffen en duidelijkheid te brengen. “Het volk moet geïnformeerd worden over de resultaten van het onderzoek,” pleit Santokhi. “En laat het niet de zoveelste onderzoek zijn al a het model bij de Surinaamsche Postspaarbank.”  Daar is nog steeds geen duidelijkheid gekomen. 

René Gompers

Monday 27 January
Sunday 26 January
Saturday 25 January