Anti-Bouterse of anti-NDP?
14 Jan, 22:41
foto


Het behoren tot  één van de eerder genoemde groepen is geen vrijbrief om het verstand niet te gebruiken. Als de NDP haar leden wil oproepen om haar voorzitter te begeleiden/ondersteunen bij zijn gang naar de Krijgsraad is daar niets mis mee. Het is ook niet vreemd in de wereld dat politici of andere beroemdheden die voor de rechter moeten verschijnen support krijgen/ vragen van hun partijgenoten, leden of fans. Ik noem u  het geval in Turkije van de politica Canan Kaftancioglu, de zaak van popster R. Kelly en in Suriname Wilgo Valies die support van de leerkrachten kreeg toen de zaak van zijn vakbond diende bij de rechter.

Toen was het geen intimidatie van de rechterlijke macht. Het aanwezig zijn van aanhang of supporters is dus geen uitvinding van de NDP en kan niet betiteld worden als intimidatie van de rechters. Immers het aantal supporters in of  buiten de rechtszaal heeft geen enkele invloed op het proces.

Desire Delano Bouterse en zijn NDP maken genoeg fouten die door de oppositie gebruikt kunnen worden om zijn incompetentie aan te tonen en succesvol antipropaganda te voeren tegen hen. In plaats van die zaken te gebruiken moet men het hebben van incidentele uitspraken of zaken die op een massabijeenkomst worden gezegd. Velen nemen het dan ook klakkeloos over en gaan daarmee aan de haal, hoewel uit ethische overweging er wel iets over te zeggen valt, is er fundamenteel niets aan de hand.

Mijn advies aan de oppositie; zet u een degelijke en deugdelijke (multi-/massa-) mediaplan op waarbij u dagelijks minimaal een uur lang de incompetentie van negen jaren Bouterse als president bespreekt in woord en beeld. Gaat u op onderzoek en vertel ons de herkomst van de "goedkope dollars", er komt een Wanica ziekenhuis, belicht u dat tegen de achtergrond van de slechte gezondheidszorg, betalingsachterstanden in de zorg, enz. Waar zal het medisch personeel vandaan komen, terwijl Suriname een tekort heeft aan goed opgeleide medici en verpleegkundigen, als ze uit Cuba of elders komen met welk geld worden ze betaald? Zaken waarop u kunt anticiperen, want de NDP heeft altijd een sluitend verhaal en het blijft bij het ‘verhaal’ want in de diepte is het leeg, hol, verzonnen of zwaar overtrokken.

Laat u de NDP dus vrij in haar oproep en gaat u zaken bedenken om het volk te overtuigen van de omvang van de ellende waarin dit regime ons en onze kinderen heeft gestort.

Kenrich Cairo