Gajadien: Regering moet fout Constitutioneel Hof corrigeren
14 Jan, 00:00
foto
Assembleelid Asiskumar Gajadien


"De president heeft geblunderd met de brief naar De Nationale Assemblee, waarin hij stelt dat de voordrachten voor de bemensing van het Constitutioneel Hof geaccepteerd zijn. Hij heeft ook meegedeeld dat de procedure tot de benoeming van de leden is ingezet. En dit, zonder dat aan de wettelijke voorschriften is voldaan. De voordracht kon niet gedaan worden zonder dat de president de inwerkingtreding van de Wet op het Constitutioneel Hof heeft afgekondigd." Dit benadrukt Assembleelid Asiskumar Gajadien (VHP) in gesprek met Starnieuws. 

Gajadien is het eens met de schrijver van het artikel waarin wordt aangegeven dat de voordracht voor de invulling van de functies heeft plaatsgevonden op een moment waarop de wet nog niet in werking is getreden. In de wet is de procedure die gevolgd moet worden duidelijk opgenomen. Na de afkondiging van de wet, moest de president de datum van inwerkingtreding bepalen. Het gaat om een nieuw orgaan waar diverse administratieve handelingen worden verricht.

"De president is teveel met zijn persoonlijke belangen bezig," sneert Gajadien. Hij heeft in de haast om zijn privé belangen te behartigen niet gezien dat er nog een handeling gepleegd moest worden. Ook de coalitie die zo snel mogelijk de voordrachten wilde doen, heeft niet naar de procedure gekeken. "Men had zo'n haast en kon niet wachten op de voordrachten van de oppositie. Nu kijken ze lelijk op hun neus," stelt de VHP-topper. 

Gajadien hoopt dat de benoeming van de leden voor het Constitutioneel Hof nu op de juiste manier kan plaatsvinden, waarbij het niet gaat om mensen politiek te benoemen. Een breed draagvlak is van belang. "Het is jammer dat deskundigen die alleen door de coalitie zijn voorgedragen op deze manier in diskrediet worden gebracht," merkt Gajadien op. Hij kijkt uit hoe de regering deze kwestie nu zal corrigeren.