Balans in 2020 gelanceerd
09 Jan, 18:48
foto
V.l.n.r. Emanuel Scheek, Putridevi Amatsoemarto, Jennifer Geerlings-Simons, Karin Refos, zaakgelastigde Nederlandse ambassade, Jaap Frederiks en de vertegenwoordiger van de UNDP. (Foto: Raoul Lith)


“Gelijke kansen, echte vooruitgang” met deze slogan is het startschot gegeven voor de 'Balans in 2020' bewustwordingscampagne. Richting 2020 is er gekeken hoeveel jongeren 'first voters' zijn, er is gekeken dat niet alleen het aantal vrouwen meer wordt maar ook de jongeren deel uitmaken van de balans in 2020, vertelt de coördinator van dit project, Karin Refos van STAS International. Het gaat niet perse om 50%, maar wel om balans te houden op elk front zoals de raden van ministers, districtscommissariaten, bepaalde hoge functies in het bedrijfsleven.

De jongeren moeten niet alleen opletten dat naast mannen ook op vrouwen gestemd kan worden, want daar gaat het om en daarbij de politieke partijen dwingen om vrouwen op verkiesbare plekken te zetten,” benadrukt Refos. Tijdens de vorige verkiezingen hadden politieke partijen meer dan 60% vrouwen op de lijst. “De mensen die geen enkele vrouw hadden, die hebben het geweten. Als je geen vrouw op de lijst hebt, heb je de verkiezingen a-priori verloren.” Refos geeft aan dat jongeren niet alleen gestimuleerd worden om te gaan stemmen, maar ook om kritisch te kijken dat de groepen in elk geval vertegenwoordigd zijn.

In 2015 hebben we inderdaad gezien dat er meer balans is gekomen in het aantal mannen en vrouwen, zegt Emanuel Scheek, die de studenten vertegenwoordigt binnen het bestuur van de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Hij merkt op dat zijn generatie en de komende generatie echter ook gaan kijken naar de balans in het aantal ouderen en jongeren. Er moet dus gekeken worden naar de juiste samenstelling in het aantal ouderen en jongeren.

Scheek stelt dat de enige manier waarop de jongeren heel goed voorbereid worden om in de toekomst het land op een juiste manier te besturen en om “de gouden toekomst waar we allemaal voor streven met Suriname te behouden en te garanderen” is door  jongeren op dit moment ook mee te nemen in het beleidscircuit. Hierdoor kunnen de jongeren ervaring opdoen zodat ze op eigen benen kunnen staan en later ook weer de nieuwe aanwas kunnen meenemen opdat er continuïteit is. Er moet voor kritische personen gekozen worden op basis van kennis en kunde, niet populariteit. Scheek benadrukt dat de bagage die de persoon heeft en wat die kan betekenen voor het land van belang is.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft behalve de verantwoordelijkheid voor het houden de verkiezingen ook genderbeleid in haar portefeuille, zegt directeur Putridevi Amatsoemarto.“Voor ons is het ook van belang om het evenwicht daarin te houden als het gaat om de kandidaatstelling wanneer het zo ver is.” Zij geeft aan dat er in de afgelopen periode, vooral in 2010 en 2015, een lichte groei van vrouwen te zien is management en ambtelijke posities. Vooral in De Nationale Assemblee is een grote sprong te zien. “We zijn lang nog niet daar.” De hele gemeente, de publieke en private sector zijn samen verantwoordelijk voor het zorgen voor balans, vindt Amatsoemarto.

De voorzitter van de Nationale Assemblee, Jennifer Geerlings-Simons, zegt dat er een begin is gemaakt met het binnenbrengen van jonge mensen in het parlement, maar dat er ruimte is voor verbetering binnen de politieke partijen. Simons is blij dat er opnieuw tijd, geld en moeite wordt gestoken in het voorbereiden van de verkiezingen van 2020 met betrekking tot de vertegenwoordiging van vrouwen en ook jongeren in de verschillende organen van de staat, met name de volksvertegenwoordiging. Ze vertelt dat vanaf 2011 met politieke partijen die in DNA vertegenwoordigd waren of zijn, is gewerkt om te komen tot de bewustwording binnen de politieke partijen en dat wat gebeurd is in 2010 nooit meer mag worden. 

Er was sprake van het introduceren van een quotum wet, maar er was geen ondersteuning hiervoor binnen de politieke partijen. Zij gaven allemaal aan dat het gewoon gedaan kon worden zonder wet. Die uitdaging zijn we aangegaan en het resultaat was inderdaad bijzonder. Zij gelooft dat als er evenwicht is, maar vooral evenwichtigheid, er meer bereikt kan worden. In 2010 waren de vicevoorzitter en voorzitter van het parlement beiden vrouwen die het programma hebben ondersteund. Samen met de minister van Arbeid en het parlement is de focus gelegd op het maken van wetgeving om het leven van gewone vrouwen, die niet in het parlement zitten, te verbeteren, zegt Simons. “Wetgeving is niet alles, maar we weten ook dat als wetten er niet zijn, er niets gebeurt.”

Het percentage vrouwen in De Nationale Assemblee is op dit moment 31%, en voldoet hierdoor aan de internationale quota. Het doel is behaald zonder dat Suriname hiervoor enige vorm van wetgeving heeft ingevoerd. In 2015 is in verband met de verkiezingen toen de “OOK ZIJ” campagne geweest die volgens de organisatie een cruciale rol heeft vervuld bij deze toename. In Europa is het gemiddeld percentage van de topposities die wordt bekleed door vrouwen 11%.

De United Nations Development Program (UNDP) en de Nederlandse Ambassade ondersteunen de campagne 'Balans 2020'. Er zullen zes live televisie uitzendingen worden gehouden, waarbij belangrijke thema's over de aanstaande verkiezingen worden besproken met politieke vertegenwoordigers. Op 30 april wordt  speciaal voor jongeren een live debat gehouden op de Anton de Kom Universiteit.

Raoul Lith
Advertenties

Saturday 24 October
Friday 23 October
Thursday 22 October