Personeel Esther Stichting staakt
14 Dec, 12:34
foto
Het personeel van Esther Stichting zegt dat het niet gemotiveerd is en dat er niet wordt gecommuniceerd vanuit de leiding. (Foto's: Raoul Lith)


Het personeel van de Esther Stichting is uit ontevredenheid in staking.  Jacinta Adel, secretaris van de bond, zegt dat de directie slecht communiceert met het personeel en dat zij hierdoor niet gemotiveerd is. De staking is ondertussen overgenomen door de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO). Adel merkt op dat het personeel van alle afdelingen actie voert. Voor een groot deel worden stagiaires ingezet op de belangrijke afdelingen.

De Esther Stichting wordt geleid door directeur Liefda Somo. “Je bent ons hier komen aantreffen, communiceer met ons”. Dat wordt volgens Adel niet gedaan. Ze beschrijft de houding van de directeur als “wat zij zegt wet is”. Adel geeft aan dat sinds Somo de leiding heeft er nooit een algemene vergadering is geweest om over de problemen binnen de stichting te praten of over een plan van aanpak.

“De leiding doet hier haar ding op eigen houtje”. Adel geeft als voorbeeld aan dat de zusterspost binnen de stichting wordt gerenoveerd en hierover zou er geen circulaire zijn geweest. De actie wordt ook ondersteund door enkele bewoners. De cliënten stellen dat de leiding geen band probeert te hebben met hen. Eén van de bewoners deed zijn beklag dat de voeding elke dag hetzelfde is. Volgens een andere zou de huur worden verhoogd.

Somo zegt dat zij formeel niet op de hoogte is gesteld van de reden van de staking. Via de media zou zij op de hoogte zijn wat de aanleiding zou zijn van de actie. “Eigenlijk kloppen heel wat dingen niet”. De directeur geeft aan dat het onmogelijk is niet te hebben gecommuniceerd sinds de drie jaren dat zij de scepter zwaait. Ze stelt dat middels documenten aangetoond kan worden dat er wel vergaderd is met het personeel. Ze vindt het een kwalijke zaak dat de bond de samenleving wil informeren over zaken die niet waar zijn.

Volgens de directeur klopt het wel dat er een tekort is aan personeel. Ze vertelt dat er vorige week vrijdag hierover met de Sozavo-minister is gesproken waarbij hij zijn toezegging heeft gedaan het serieus aan te pakken. Somo is verbaasd dat de actievoerders niets afweten van de verbouwingen. Ze stelt dat niet alles via circulaires hoeft. De leidinggevende zegt dat de mensen mondeling op de hoogte zouden zijn gebracht over de renovaties.

Raoul Lith

Thursday 28 May
Wednesday 27 May
Tuesday 26 May