IMF Artikel IV-overleg: Hoge staatsschuld blijft zorgpunt
12 Dec, 19:01
foto


Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) verwacht dat het begrotingstekort 8,6 procent van het Bruto Binnenlands Product (BBP) zal bereiken in 2019, terwijl de overheidsschuld "hoog blijft op ongeveer 72 procent van het BBP". De Executive Board van het IMF heeft zijn Artikel IV overleg met Suriname gisteren afgesloten. Ofschoon het concludeert dat de economie van het land gestaag groeit met een lage inflatie, blijft de hoge overheidsschuld een punt van zorg. Ook de hervatting van monetaire financiering van de begroting dit jaar baart het Fonds zorgen. De IMF-Raad zet de vooruitzichten dan ook op negatief, voornamelijk door fiscale onevenwichtigheden.

Het reële BBP groeide in 2018 met 2,6 procent, terwijl dat in 2017 nog 1,8 procent was, stelt het Fonds. De groei komt door uitbreidingen in groot- en detailhandel, bouw, hotels, restaurants en productie, terwijl de mijnbouw stabiel is gebleven. Het IMF verwacht dat het reële BBP met 2,25 tot 2,5 procent zal toenemen in de periode 2019-2024. Het artikel IV-overleg van dit jaar was gericht op beleid om de economie op middellange termijn te versterken. Het gaat om fiscale maatregelen om de inkomsten en efficiëntie te verhogen en de uitgaven te verlagen, beleid om de toezichtkaders van de monetaire en financiële sector te verbeteren en structureel beleid om de potentiële groei te stimuleren.

Het Fonds benadrukt dat de stabilisatie de Surinaamse autoriteiten een kans biedt om de centrale uitdagingen voor de economie aan te pakken. Het noemt hierbij een zwakke fiscale positie, stijgende overheidsschuld, monetaire en financiële toezichtkaders die moeten worden verbeterd, een lage mate van economische diversificatie en andere structurele belemmeringen voor groei. Er is tijdige actie nodig om macro-economische kwetsbaarheden en neerwaartse risico's te verminderen.

Het Fonds onderstreept het belang om de staatsschuld te verminderen en benadrukt de noodzaak om de subsidies voor de elektriciteitssector geleidelijk af te schaffen, de BTW in te voeren en de overheidsadministratie van inkomsten en uitgaven te blijven verbeteren. "De uitvoering van deze maatregelen, maar ook de bescherming van kwetsbare huishoudens, zou helpen om ruimte te creëren voor overheidsinvesteringen en de groei op lange termijn te ondersteunen.

De Centrale Bank van Suriname moet expliciete monetaire doelstellingen publiceren, haar operationele hulpmiddelen verder uitbreiden om een doelwit voor reservegelden effectief uit te voeren. Ook zou zij de samenwerking met de regering over liquiditeitsprojecties en-operaties verder moeten versterken. Er is een flexibelere wisselkoers nodig om als schokdemper te fungeren, concludeert het Fonds. Er bestaan nog steeds belangrijke kwetsbaarheden in de financiële sector. Het IMF dringt er bij de Centrale Bank op aan om haar toezichthoudende acties te versterken en een meer assertieve benadering te gebruiken om ervoor te zorgen dat banken binnen een vooraf bepaalde tijdspad terugkeren naar de naleving van wettelijke vereisten. "Er is een uitgebreid crisisbeheersysteem nodig om de Centrale Bank de mogelijkheid te geven om waar nodig in te grijpen in het bestuur en de operaties van banken, en om de resolutie van banken te verbeteren."

Het Fonds heeft het belang van diversificatie van de economie en structurele hervormingen om de potentiële groei te stimuleren, onderstreept. De hoge kosten van zaken doen moeten worden aangepakt, het investeringskader moet worden hervormt en versterkingen van het bestuur zijn nodig om het vertrouwen van beleggers te winnen. Voorts wijst het Fonds erop dat investeringen in onderwijs, hervormingen van de arbeidsmarkt in combinatie met een zinvol vangnet voor werklozen, ook belangrijk zijn.
Advertenties

Saturday 24 October
Friday 23 October