Misiekaba: Pilotproject AKB via de bank; belofte nagekomen
12 Dec, 02:27
foto


Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting is bezig met een pilotproject voor het uitbetalen van de Algemene Kinderbijslag (AKB) via de bank. Dit pilotproject wordt uitgevoerd in het ressort Blauwgrond. Minister André Misiekaba heeft bij zijn aantreden aangegeven dat hij zijn best zou doen om AKB via de bank uit te betalen. Hij is van mening dat in deze moderne tijd mensen niet langer in rijen moeten staan om geholpen te worden. “Mensen die een bankrekening hebben, moeten gewoon via de bank hun AKB kunnen ontvangen," meent Misiekaba.

Na overleg met zijn werkarmen is er besloten om proef te draaien met ressort Blauwgrond. Bewoners van dat ressort kunnen zich elke dag van maandag tot vrijdag, van 08.00 tot 12.00 uur registreren bij de Dienst Algemene Uitbetaling Sociale Voorzieningen (AUSV). Bij de registratie moeten ze hun bankbescheiden, gezinsuittreksel en AKB-kaart meenemen. 

Monche Atompai, hoofd bij de dienst AUSV, benadrukt dat het op dit moment alleen gaat om de registratie. De uitbetaling van AKB 2019 is pas in het jaar 2020. "Er wordt gestreefd om de uitbetaling reeds in het eerste kwartaal te doen," zegt Atompai. "We doen een beroep op de mensen om de juiste gegevens in te dienen. Dit om te voorkomen dat zaken mislopen bij de overmakingen.”

Mensen die nog niet beschikken over een bankrekening kunnen bij de dienst AUSV terecht voor een verklaring waarmee ze een bankrekening kunnen openen. “Het maakt niet uit van welke bank u bent. We werken met alle banken,” verduidelijkt Atompai. De registratie die sinds 8 december is gestart, loopt tot donderdag 19 december 2019.

Monday 27 January
Sunday 26 January
Saturday 25 January