Een vader die vraagt dat kinderen voor hem sterven?
11 Dec, 03:51
foto


De Christelijke beweging van de Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelings partij (ABOP) distantieert zich van de uitspraken gedaan door Pastor Donk. Tijdens een kadermeeting op vrijdag 6 december 2019 heeft Pastor Donk van de NDP (Nationale Democratische Partij) verregaande uitspraken gedaan, die volgens onze beweging vanuit Bijbelse normen en waarden totaal verkeerd zijn.

In zijn rede doelt voornoemde pastor een vergelijking te maken tussen het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus en de veroordeling van Desiré Bouterse. De Pastor zou daarbij hebben opgeroepen dat na het lijden en sterven van Jezus voor de mensheid, het nu tijd is dat het Surinaamse volk gaat sterven voor een man (lees Desi Bouterse).

Wij als beweging zien deze uitspraken als ultieme schoffering van Christenen die Goddelijke normen en waarden hoog trachten te houden. Jezus Christus is om onze zonden naar het kruis gegaan en heeft ons daardoor bevrijd van de eeuwige dood.

De oproep van pastor Donk riekt naar persoonsverheerlijking en persoonsaanbidding, iets wat wij als beweging sterk afkeuren. Daarom roepen wij alle rechtgeaarde christenen op, om de gedane uitspraken te verwerpen en genoemde pastor meteen tot orde te roepen.  In het besef dat politiek ook een belangrijke rol speelt in het leven van christenen roepen wij alle christenen op om desondanks het politieke niet boven goddelijke normen en waarden te plaatsen.

Wij roepen pastor Donk tenslotte op om afstand te doen van de gedane uitspraken.

De Christelijke beweging van de ABOP

Monday 10 August
Sunday 09 August