DA'91 schrijft open brief aan DNA over veroordeling Bouterse
09 Dec 2019, 04:01
foto


Aan: De NATIONALE ASSEMBLEE  VAN DE REPUBLIEK SURINAME  Tav. Mw. Drs. Jennifer Simons, Voorzitter 
OPEN BRIEF AAN DE NATIONALE ASSEMBLEE VAN DE REPUBLIEK SURINAME 
 
Geachte DNA-leden, 
Op vrijdag 29 november 2019 is de heer Desire Delano Bouterse door de onafhankelijke rechter wegens het medeplegen van de moord op 15 onschuldige, ongewapende en weerloze burgers op 8 december 1982, veroordeeld tot 20 jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Aangezien de als hoofdschuldige aan de meervoudige moorden veroordeelde het ambt van president bekleedt, heeft deze veroordeling onmiskenbaar politieke gevolgen. 
 
Uit het door de Krijgsraad uitgesproken vonnis blijkt dat Bouterse de intellectuele dader en opdrachtgever is van de meervoudige en gruwelijke moord op 15 rechtgeaarde Sranan Mangs. Deze moorden zijn bovendien internationaal gecategoriseerd als misdrijven tegen de menselijkheid. 
 
Bij de aanvaarding van het ambt van president van de Republiek Suriname, heeft de thans voor moord veroordeelde Bouterse gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan alle andere wettelijke regelingen gezworen. Bovendien heeft Bouterse bij de aanvaarding van het ambt van President gezworen dat hij de algemene en bijzondere vrijheid en de rechten van allen zal beschermen. 
 
Tot haar grote spijt heeft DA’91 in de dagen na Bouterses veroordeling voor de moord op de 15 slachtoffers moeten aanschouwen hoe Bouterse, volledig in strijd met zijn afgelegde eed en grondwettelijke opdracht, het oordeel van de Krijgsraad heeft bestempeld als een “politiek vonnis”. Alleen al hieruit blijkt dat zijn nieuwe status als hoofdschuldige aan de moord op de slachtoffers zich niet verdraagt met het ambt van president van de Republiek Suriname. 
 
Al eerder hebben we mogen aanschouwen hoe Bouterse gedurende zijn presidentschap keer op keer heeft gepoogd om, oneigenlijk en met misbruikmaking van de bevoegdheden van zijn ambt van president, zijn straf heeft willen ontlopen. Dit, terwijl het de grondwettelijke plicht is van de president van de Republiek Suriname is om de bij dat ambt behorende bevoegdheden louter en alleen aan te wenden in het algemeen belang. 
 
Het instituut van president moet te allen tijden een baken zijn van integriteit, rechtschapenheid en respect voor de rechtsstaat. De persoon van de president moet van onbesproken gedrag zijn. Deze uitgangspunten staan eraan in de weg dat iemand met bloed van Surinamers aan zijn handen. Dat is wat artikel 92 lid 1 van de Grondwet ook poogt te voorkomen, door te regelen dat de presidentskandidaat geen handelingen mag hebben gepleegd die zijn strijd zijn met de grondwet. Dat Bouterse in strijd heeft gehandeld met de Grondwet is nu door de onafhankelijke rechter vastgesteld. Immers betekent moord niets anders dan met opzet iemand van het leven beroven, hetgeen regelrecht in strijd is met het door artikel 14 beschermde hoogste goed, te weten het recht op leven. 
 
Op grond van het voorgaande, doen wij een dwingend beroep op uw college, het hoogste college van Staat, uw taak serieus en zonder aanzien des persoons doch in het belang van de totale samenleving, uit te voeren en dhr. Desire Delano Bouterse per direct te ontzetten uit het ambt van President van Republiek Suriname, e.e.a. conform art. 74 van de Grondwet. 
 
Dit aangezien onomstotelijk vaststaat middels gerechtelijk vonnis zoals uitgesproken op 29 November 2019 door de Krijgsraad dat dhr. Bouterse schuldig is aan meervoudige moord, in strijd gehandeld heeft met onze Grondwet en derhalve wettig, moreel en maatschappelijk geen inhoud meer kan en mag geven aan het Instituut van de President. Afschrift van deze Open Brief zal verstuurd worden aan alle DNA leden, diplomatieke missies hier te lande, nationale en internationale pers, evenals regionale een internationale organisaties. 
 
Hoogachtend, 
Angelic del Castilho, MA., B.Sc. DA’91 
Voorzitter
Advertenties

Saturday 18 May
Friday 17 May
Thursday 16 May