Kromodihardjo: SZF-Nickerie is een succesverhaal
07 Dec, 00:47
foto
SZF-directeur Rick Kromodihardjo spreekt het personeel en gasten toe tijdens de receptie in Nickerie.


"Staatsziekenfonds (SZF) Nickerie staat reeds 30 jaar middenin de samenleving. Toegewijd wordt door de SZF-medewerkers iedere dag opnieuw een bijdrage geleverd aan het verbeteren en/of behouden van de gezondheidssituatie van de plaatselijke bevolking." Dit zei SZF-directeur Rick Kromodihardjo vrijdagavond tijdens een receptie. Hij noemde SZF-Nickerie die zondag 30 jaar bestaat, een succesverhaal. Een week lang zijn er activiteiten om het heuglijke feit te vieren. Voor vandaag staat er een wandel- en trimloop als preventie op het programma. 

De regering-Bouterse heeft bij haar aantreden in 2010 een sociaal contract getekend met de Surinaamse gemeenschap, stelde de SZF-topman. Binnen dat sociaal contract is er door de regering bijzondere prioriteit gegeven aan het sociaal zekerheidsstelsel. De Wet Nationale Basiszorgverzekering als onderdeel van dit sociaal zekerheidsstelsel en de overheveling van de basiszorg naar het SZF, heeft de rol van het bedrijf als algemene zorginkoper verder gestalte gegeven. Deze rol die het SZF in 2016 toebedeeld gekregen heeft, stamt echter uit de visie die de president reeds in 1980 had. Het is namelijk met de algemene ziektekostenverzekering in gedachte dat president Bouterse in november 1980 als regeringsleider ertoe overging om het SZF te doen oprichten, zei Kromodihardjo. 

Acht jaar na de oprichting, op 8 december 1989, was SZF Nickerie als eerste filiaal een feit. Intussen is SZF Nickerie verzelfstandigd. Het kantoor heeft succesvol de transformatie gemaakt van filiaal naar zelfstandig kantoor. "Het gaat zo goed met SZF Nickerie, dat wij hier uit ons jasje gegroeid zijn". Vrijdag is een nieuw kantoor in Wageningen geopend en is het startsein gegeven voor de bouw van het nieuwe SZF-hoofdkantoor Nickerie. Verder heeft Kromodihardjo het startsein gegeven voor de bouw van een dialysecentrum. In Nickerie is er dringend behoefte aan meer faciliteiten om de tientallen dialysepatiënten optimaal te kunnen accommoderen. 

 
Mohamed Asief Bhoelan (midden) heeft de leiding van SZF-Nickerie. Hij wordt geflankeerd door directeur Rick Kromodihardjo en directielid Jolanda Pronk. 

Er wordt ook alle aandacht besteed aan de decentralisatie. "Daarom worden, naast het nieuwe SZF-kantoor annex apotheek, binnen afzienbare tijd ook een dialysecentrum en een tweede apotheek geopend. In zowel ons dialysecentrum als de nieuwe apotheken zullen regelmatig themadagen worden georganiseerd met de bedoeling preventie en gezondheidsbevordering in Nickerie te versterken. Onze speerpunten, preventie en gezondheidsbevordering, dragen de volledige ondersteuning van de regering, omdat deze aansprekende thema’s tot voor kort nog een beetje onderbelicht waren," stelde de SZF-directeur. 

"In ons preventiebeleid voor 2020 hebben wij nadrukkelijk opgenomen dat aan bepaalde thema’s als roken, alcoholmisbruik, overgewicht, diabetes, hoge bloeddruk en nierziekte, maar ook mentale vraagstukken zoals het tegengaan van depressie, invulling zal worden gegeven. Het is mijn ambitie als SZF-directeur om samen met u te werken aan een gezonde gemeenschap. Het SZF zal dus zichtbaarder aanwezig zijn in Nickerie. De uitvoering van het beleid dat we in opdracht van de president uitvoeren willen we ook echt naar de Nickeriaan toe brengen." In de transformatiefase wordt op zoek gegaan naar ander gedrag van de zorgverleners, een geautomatiseerde werkwijze en een nieuw evenwicht tussen alle spelers binnen de zorgmarkt, met name de zorgverlener, de zorgvrager en het SZF als zorginkoper. '

Het kantoor Nickerie is voor Kromodihardjo een succesverhaal. Hij bedankte het personeel voor het succes. "Aan het hoofd van kantoor Nickerie staat echter een bijzondere Nickeriaan. Een Nickeriaan met het hart op de juiste plaats, Mohamed Asief Bhoelan. SZF Nickerie en Bhoelan zijn zodanig met elkaar verweven, dat mijn vriend Bhoelan zonder de andere medewerkers tekort te doen, voor mij de verpersoonlijking is van het kantoor Nickerie."  Hij werd gehuldigd voor 12,5 jaar trouwe dienst. 

Monday 10 August
Sunday 09 August