PTC werkt aan accreditatie van alle opleidingen
06 Dec, 08:33
foto
Personeelsleden van het Polytechnic College en de NOVA visitatiecommissie. (Foto: PTC)


Het Polytechnic College (PTC) werkt aan accreditatie van al zijn opleidingen. De bachelorprogramma’s Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) en Elektrotechniek zijn geaccrediteerd. De visitatiecommissie van het Bureau Nationaal Orgaan voor Accreditatie (NOVA) heeft visitaties uitgevoerd door een team van internationale en nationale deskundigen.  
 
De accreditatieraad heeft de accreditatieaanvragen voor 'Bestaande Opleidingen Hoger Beroepsgericht Onderwijs' voor ICT en Elektrotechniek positief beoordeeld. Met de accreditatie van tot nu toe vijf bachelor programma’s (Werktuigbouwkunde, Food Technology, Hoger laboratorium Onderwijs, Informatie- en Communicatietechnologie en Elektrotechniek) en één master programma (MBA in Innovation & Technology), werkt het PTC aan een continuïteit van internationalisatie en kwaliteitsverbetering van alle opleidingen.  
 
Accreditatie is een keurmerk, dat aangeeft dat een opleiding aan door de overheid vastgestelde kwalitatieve maatstaven, voldoet. Het keurmerk wordt toegekend door NOVA. Naast deze programma’s biedt het instituut andere technische en natuur technische programma’s aan op bachelor niveau en twee masterprogramma’s en diverse vaktrainingen voor professionals. 

Monday 10 August
Sunday 09 August