SVZ neemt gerenoveerde couveuse-afdeling in gebruik
06 Dec, 04:41
foto
Directie, medische staf en verpleegkundig personeel bij ingebruikname gerenoveerde couveuse afdeling St. Vincentius Ziekenhuis.


Het St. Vincentius Ziekenhuis (SVZ) heeft donderdag 5 december zijn gerenoveerde couveuse-afdeling in gebruik genomen. Op deze afdeling worden de te vroeg geboren baby’tjes in couveuses bewaakt om hen zodoende in leven te houden en alsnog een gezonde start te kunnen geven. Op de gerenoveerde couveuse-afdeling is een aparte gekoelde kamer voor de bereiding van medicijnen gebouwd. Door deze afgescheiden ruimte wordt het risico op infecties geminimaliseerd, wat de veiligheid van de zorg enorm ten goede komt. Ook is er een aparte kamer gecreëerd voor de overdracht van de patiëntendossiers en voor de gesprekken met de ouders van de prematuurtjes. Voorheen vonden de gesprekken plaats nabij de centrale balieruimte, wat niet bevorderlijk was voor de privacy.

Algemeen directeur Manodj Hindori gaf aan dat de datum van 5 december niet toevallig gekozen was. Op deze kinderdag staat het ziekenhuis extra stil bij de hele jonge kindertjes die volledig afhankelijk zijn van de deskundige zorg van artsen en verpleegkundig personeel. Om de zorg een extra duw in de rug te geven, heeft het ziekenhuis zich ingespannen om deze afdeling te moderniseren. Hij memoreerde dat stichting Tamarinde van professor Remy Hirasing in Nederland, indertijd een bijdrage beschikbaar had gesteld, die ook dankbaar is ingezet ten behoeve van deze renovatie.

Kinderarts Nanja Braafheid toonde zich verheugd met de gerenoveerde couveuse-afdeling. Voor haar staat helemaal bovenaan dat de zorg aan deze kleine baby’tjes van de beste kwaliteit moet zijn. De werkomgeving is met deze renovatie nu veiliger en plezieriger geworden. Dit komt de dienstverlening alleen maar ten goede. Zij hoopt dat er gauw meer couveuses en monitoren kunnen worden aangeschaft, want deze apparaten zijn cruciaal om de te vroeg geboren baby’s in leven te houden. Ze gaf mee dat de couveuse-afdeling van het SVZ steeds vaker moet inspringen om patiëntjes vanuit de neonatale intensive care van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, op te vangen, zodat er daar meer plek ontstaat. Hierdoor is de vraag naar meer couveuses in het SVZ alleen maar toegenomen. Braafheid vindt dat de voorname plek die deze couveuse-afdeling van het SVZ inneemt binnen de landelijke zorg voor prematuurtjes, meer moet worden benadrukt.

Met de ingebruikname van de gerenoveerde couveuse-afdeling heeft het St. Vincentius Ziekenhuis een van zijn belangrijke verbeterprojecten, nog voor het einde van het jaar kunnen afronden. Met de beperkte middelen die het ziekenhuis beschikbaar heeft wordt er toch alles aan gedaan om de patiëntenzorg steeds verder te verbeteren, zegt Hindori. 

Monday 27 January
Sunday 26 January
Saturday 25 January