Was er ooit sprake van een machtsstaat?
05 Dec, 07:51
foto


Na de uitspraak van de krijgsraad rees bij mij de vraag of er ooit sprake is geweest van een machtsstaat? De uitspraak van de krijgsraad, een heel oneerlijke overigens, heeft vele doeken laten vallen. Zo blijkt nu dat vele politieke partijen die hun mond vol hadden dat er sprake zou zijn van een machtsstaat, bij de goedkeuring van de amnestiewet, dat de rechtstaat heeft gezegevierd. 

Opvallend is dat iedereen nu oproept om respect te hebben voor het vonnis en nu wel doorgaan met het praten over een rechtsstaat. De hypocrisie van deze partijen is nu zichtbaar aangetoond. Hun werkelijke intentie en hun doel ook. Zolang Bouterse niet gevonnist was, zou volgens deze hypocrieten er altijd sprake zijn van een machtsstaat.
Gelukkig is deze redenering ook afgestraft!

Volgaarne hoor ik te zijner tijd wat ze te zeggen zullen hebben wanneer de persoon Bouterse de beschikbare juridische middelen zal uitputten. Indien de heer Bouterse in hoger beroep gaat, verkrijgt hij wederom de status van verdachte, wat maakt dat niemand en geen enkel wet hem zal weerhouden om deel te nemen aan de verkiezingen.

Ik wil dan weten hoe de reactie zal zijn van de hypocriete partijen, die nu duidelijk het tegenovergestelde verkondigen, over wat voor staat Suriname is, als voor het vonnis.
Eén zaak is wel duidelijk.

De aanhangers van de paarse beweging zijn door dit vonnis dichter bij elkaar gebracht en velen voelen het nu als hun taak en plicht om hun leider te ondersteunen en strijd te leveren tegen delen van de gekoloniseerde rechterlijke macht.

Amzad Abdoel

Monday 27 January
Sunday 26 January
Saturday 25 January