Column: Zwarte bladzijde moet nu worden afgesloten
03 Dec, 00:59
foto
Duizenden aanhangers hebben president tevens NDP-voorzitter Desi Bouterse zondagnacht verwelkomd op de luchthaven. (Foto: Raoul Lith)


President Desi Bouterse is zondagnacht groots en als een held ontvangen op Zanderij. Niet als een man die zijn verdere leven achter de tralies moet verdwijnen en alleen op zondag bezoek mag ontvangen. Voor de NDP maakt het absoluut niks uit dat hij veroordeeld is. De partij is vast van plan haar leider door dik en dun te ondersteunen. Dat is zondag ook bewezen. De mensen hebben massaal in korte tijd duidelijk gemaakt dat als je aan Bouterse komt, je aan de partij komt. Het is glashelder dat de NDP het niet zal toestaan dat haar voorzitter de gevangenis ingaat.

Tegenover de gevoelens van de NDP en aanhangers van Bouterse staat dat 37 jaar geleden 15 critici van het militaire bewind - zonder enige vorm van proces - opgepakt, gemarteld en doodgeschoten zijn. Bouterse was toen de machtigste man in het land tevens bevelhebber van het Nationaal Leger. Na bijkans 18 jaar heeft het Hof van Justitie opdracht gegeven aan het Openbaar Ministerie voor berechting. Het gerechtelijk vooronderzoek heeft zeven jaar geduurd en het strafproces 12 jaar. De Krijgsraad gaat mee met de strafeis van het Openbaar Ministerie en oordeelt dat Bouterse medepleger van vijftienvoudige moord is. Het bewijs is wettig en overtuigend geleverd, is de bevinding van de Krijgsraad.

Consequent aan eerdere verklaringen hebben de raadsman Irvin Kanhai, de NDP én Bouterse verklaard dat het om een politiek proces gaat. Het is begrijpelijk dat de emoties hoog zijn opgelopen in het paarse kamp. Tegelijk is gelijk iedereen opgeroepen om de rust te bewaren en kalm te blijven. De stappen die ondernomen worden, zullen op basis van de rechtsregels gebeuren. En zo hoort dat. In een rechtsstaat moeten rechtsmiddelen gehanteerd worden. Op basis van de rechtsregels is Bouterse tot tweemaal toe gekozen als president van de Republiek Suriname, met medewerking van de oppositie in 2015.

Voor nabestaanden én de Republiek Suriname is het belangrijk dat het recht zijn beloop heeft gehad, ook al heeft het zoveel jaren geduurd. Elk land hoort wet en recht te handhaven, ongeacht om wie het gaat. De wet geldt voor eenieder en dit is bewezen met de uitspraak. Er zijn nog rechtsmiddelen over om tegen het vonnis van de Krijgsraad in te gaan. Het is het goed recht van veroordeelden die het niet eens zijn met de uitspraak, om deze aan te vechten. Gelijk na het vonnis heeft Kanhai aangekondigd dat verzet aangetekend zal worden. In dat geval zal zijn cliënt in persoon moeten verschijnen voor de Krijgsraad. Als hij niet komt opdagen, wordt het vonnis bevestigd. Hiertegen kan nog beroep aangetekend worden bij het Hof van Justitie.

Nu is er een fase bereikt waar met de uitspraak vooral nabestaanden genoegdoening hebben gekregen. De veroordeling staat er, daar kan niemand aan komen - ongeacht het verdere verloop in dit proces. Het Comité Christelijke Kerken en de Interreligieuze Raad in Suriname vragen om het belang van de natie voorop te plaatsen door rust en orde te handhaven. Bisschop Karel Choennie heeft zich sterk voor gemaakt om het proces van verzoening en heling in te zetten na de rechterlijke uitspraak. Tot nu toe heeft hij niet veel kunnen bereiken in zijn streven.

Het land is te lang verdeeld geweest. Met de uitspraak van de Krijgsraad zijn de emoties hoog opgelaaid. Het is belangrijk dat nu het gezonde verstand de overhand krijgt. Hoofdrolspelers moeten de eerste stappen zetten om de terugkeer naar harmonie in het land mogelijk te maken. Surinamers gaan te lang gebukt onder de gevolgen van mensenrechtenschendingen vanaf de jaren tachtig, Moiwana en de Binnenlandse Oorlog. Hoe dan ook is het noodzakelijk dat deze zwarte bladzijde in de recente geschiedenis van Suriname, afgesloten wordt. De jongere generatie die al te lang gebukt gaat onder de benedenmaatse mogelijkheden van het land, verdient het beter. Er dient weer hoop te zijn op een goede toekomst. Een verdeeld land kan niet worden opgebouwd. 

Nita Ramcharan