Nieuwe Cubaanse ambassadeur bezoekt Elias als eerste
22 Nov, 00:53
foto
Minister Antoine Elias overhandigt de Cubaanse ambassadeur, Igor Gonzalez, een boek. Directeur Cleopatra Jessurun en onderdirecteur Robert Mohamed kijken toe.


De nieuwe Cubaanse ambassadeur, Igor Gonzalez, die woensdag zijn geloofsbrief heeft aangeboden aan president Desi Bouterse, heeft op zijn eerste werkdag gelijk een bezoek gebracht aan minister Antoine Elias van Volksgezondheid. De ambassadeur benadrukte de belangrijke en nauwe samenwerking die dit ministerie heeft met Cuba. Elias vindt het een eer om Gonzalez, samen met directeur Cleopatra Jessurun en onderdirecteur Robert Mohamed, als eerste te mogen verwelkomen op het ministerie. 

Gonzalez benadrukte dat hij dit ministerie gelijk heeft aangedaan, gezien de nauwe samenwerking die Cuba heeft met Volksgezondheid. De ambassadeur is al goed op de hoogte over de laatste ontwikkelingen die Elias met Cuba heeft. De bewindsman gaf hem lijsten met namen van studenten die in Cuba studeren. Een deel van deze studenten heeft een beurs van de Surinaamse overheid, terwijl een groot deel op kosten van Cuba studeert. Een andere lijst had een totaaloverzicht van alle Cubaanse artsen, specialisten en verpleegkundigen die in Suriname werkzaam zijn. 

De bewindvoerder is tevreden over de manier waarop de Surinaamse studenten behandeld worden in Cuba. Andersom is de diplomaat ook tevreden met de wijze waarop de groep medici in Suriname ontvangen en behandeld wordt.  Jessurun legde de ambassadeur in het Spaans uit hoe het programma voor de artsen, specialisten en verpleegkundigen eruitziet en hoe het ministerie van Volksgezondheid hieraan invulling geeft. Ook werden de toekomstplannen besproken en werd Gonzalez gelijk op de hoogte gesteld van de groep Surinaamse studenten die op het punt staat te vertrekken naar Cuba voor hun studie geneeskunde en tandheelkunde.