Misiekaba: Politiek moet uitspraak doen over Volkshuisvesting
16 Nov, 00:00
foto
Minister André Misiekaba van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. (Beeld: DNA)


De politiek moet een uitspraak doen over de Stichting Volkshuisvesting Suriname (SVS). De overheidsstichting is in staat marktconform huizen te bouwen en de competitie aan te gaan met andere bouworganisaties. Dit heeft minister André Misiekaba van Sociale Zaken en Volkshuisvesting aangekaart vrijdag, in De Nationale Assemblee. Tijdens de openbare commissievergadering is de Huurwet Woonruimte 2018 behandeld. In deze initiatiefwet ingediend door Assembleeleden Jennifer Simons en Rossellie Cotino, is de positie van de huurder en verhuurder beter op elkaar afgestemd dan in de bestaande wet. 

Misiekaba merkt op dat mensen zich afvragen waarom SVS geen huizen bouwt of woningen renoveert. "Met welk geld zou dat moeten gebeuren?" vraagt de bewindsman zich af. Hij voert aan dat de rol van de stichting opnieuw gedefinieerd moet worden. Er zijn 1650 woningen in beheer bij de stichting. De meeste verkeren niet in een goede staat. Hij merkt op dat over de huurwoningen van Sophia'slust al een mededeling is gedaan dat mensen deze mogen overkopen. Dit geldt voor alle huurwoningen van de stichting. Mensen hoeven volgens de minister niet te wachten op een landelijke mededeling. Mensen die in huizen van SVS wonen, mogen contact maken met SVS om deze over te kopen. 

De minister voert aan dat het woningbouwprogramma van de regering-Bouterse duidelijk heeft gemaakt dat mensen in staat zijn ongeveer US$ 200 neer te tellen voor huishuur. Veel mensen zijn in staat om een huis te kopen. Het huisvestingsprogramma is daarom heel belangrijk voor lagere en midden-inkomensgroepen. Er moeten huizen gebouwd worden, waardoor mensen een hypotheek kunnen nemen voor een eigen huis. Net als commissievoorzitter Sylvana Afonsoea (NDP) benadrukken ook Misiekaba en Simons de enorme woningnood die er is. Overheid en particulieren kunnen volgens hen door samen te werken ervoor zorgen dat het probleem gericht wordt aangepakt. 

Simons is blij dat het Woningbouwfonds binnenkort operationeel wordt. Zij vindt dat SVS via dit fonds ook huur- en koopwoningen moet kunnen bouwen. Zij staat volledig achter een nieuwe rol voor de SVS en is het eens met minister Misiekaba dat een politiek besluit moet worden genomen. Volgens Misiekaba moet het mogelijk zijn om het gigantische tekort aan huizen in maximaal tien jaar op te lossen door een intensief programma en beleid uit te voeren. Er moet gestructureerd naar het probleem worden gekeken. De kansen liggen er en er zijn lessen geleerd door het uitvoeren van het huisvestingsprogramma.