Instelling PCC in voorbereiding
08 Nov, 23:13
foto
De afdeling Bestrijdingsmiddelen van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij vergadert met stakeholders over de instelling van een Pesticide Controle Comité. (Foto: LVV/NII)


Er zijn gesprekken gaande over het instellen van een Pesticide Controle Comité (PCC) die moet zorg dragen voor het beschermen van de gezondheid van de mens en het milieu tegen risico’s die te maken hebben met het gebruik van pesticiden. Om de doelstellingen van het PCC te bereiken moet er onder meer een aangepaste Bestrijdingsmiddelenwet komen. De eerste meeting van de afdeling Bestrijdingsmiddelen van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) met stakeholders, is op 6 november gehouden in het SAIS-gebouw op het complex van het ministerie.

Jeffery Jones, International Phytosanitary Consultant, heeft een presentatie gehouden voor vertegenwoordigers van het ministerie van LVV, de Federatie van Surinaamse Agrariërs (FSA), het Bureau Openbare Gezondheid (BOG) van het ministerie van Volksgezondheid, de Consumentenkring, de Anton de Kom Universiteit van Suriname, het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname en het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme. De stakeholders hebben enkele adviezen en voorstellen gedaan, die verder uitgewerkt zullen worden in het raadsvoorstel dat opgestuurd zal woorden naar de Raad van Ministers.

Naast een aangepaste Bestrijdingsmiddelenwet, zullen alle pesticiden en pesticide toedieners in het land geregistreerd moeten worden. PCC zal ook advies geven over het verstrekken van een vergunning voor verkoop/import van pesticide, en pesticides classificeren. De aangepaste Bestrijdingsmiddelenwet zal ingediend worden bij De Nationale Assemblee ter behandeling en goedkeuring, meldt de voorlichting van LVV, va het Nationaal Informatie Instituut.