Mutatie geen oplossing drugsimago en dreigend isolement
09 Nov, 00:00
foto
Assembleelid Krishna Mathoera


Een 'high crime society' pak je niet aan met om de zoveel maanden vervangen van ministers, korpschefs of zoals nu, leden van de korpsleiding. Nee, dit is juist een indicatie van machteloosheid, onwil of veiligstellen van belangen van politici of een politieke groep. Hiermee wordt de politie in een zeer onbehaaglijke positie gebracht. Dit zegt Assembleelid en ex-politiecommissaris Krishna Mathoera om een reactie gevraagd over de benoeming van leden van de korpsleiding en het ontheffen van waarnemend korpschef Aliemonadi Nasrullah. 

De veiligheidsproblemen hebben ons imago als land ernstig aangetast en dreigen ons verder te isoleren. Dit vraagt niet om een regering die spelletjes speelt, wie erin en wie eruit gaat. Het vraagt om regeerders, die breed vertrouwen genieten, die weten waarover ze praten, die verantwoordelijkheid durven nemen en die investeren in een professionele politie, stelt Mathoera. Een regeerteam, dat balans zoekt tussen belangen van de Staat en die van de burger.

Die balans lijkt totaal omgeslagen, meent het Assembleelid. De politieke druk is steeds groter geworden om belangen van de zittende regering te beschermen. Het uit zich in het benoemen van personen in specifieke functies, met negeren van het Openbaar Ministerie of interveniëren in lopende onderzoeken. Dit knaagt aan de professionaliteit van het korps en heeft direct impact op de kwaliteit van opsporing en vervolging. Een slecht onderzoek zal leiden tot een slecht resultaat.  

Geweld wordt met geweld beantwoord
In de samenleving is ook een toename te constateren van wetsovertredingen en een groeiende weerstand tegen het optreden van de politie. Dit is onder andere te wijten aan een groot afnemend vertrouwen in het beleid van de regering, vindt Mathoera. "Dit beleid wordt als onrechtvaardig ervaren en geniet onvoldoende draagvlak, met als gevolg dat de bereidheid om mee te werken aan de uitvoering van wettelijke voorschriften van de zijde van de bevolking, afneemt. De ingevoerde rij en voertuigenbelasting heeft de burgerlijke ongehoorzaamheid en het protest versterkt en de politie in een onzekere positie gebracht."

De politie, die grondwettelijk het gezag van de overheid op straat vertegenwoordigt, moet desnoods met toepassing van geweld, de naleving van regels afdwingen. Dit geweld wordt beantwoord met meer geweld vanuit de samenleving en heeft recentelijk geleid tot meerdere doden, een agent van politie, een lid van de CTU, een dode en miljoenen schade bij de Iamgold rellen etc. Naast deze zaken blijkt de sociaal-economische crisis voor extra conflicten te zorgen, die interventie en bemiddeling vragen van de politie. De politie, die primair verantwoordelijk is voor het begrenzen van onwettelijk gedrag, bekrachtigen van goed gedrag en beschermen van de burger, kan haar taken nauwelijks aan en haar gezag wordt steeds meer omstreden, voert de politica aan. 

Heroriëntatie nodig
De investeringen nemen af en de individuele politie-ambtenaar komt steeds meer in problemen. Bij de uitvoering van het werk kan hij onmogelijk aan de burger zeggen, dat er onvoldoende voertuigen, communicatiemiddelen en trainingen zijn. Zijn plichtsbesef en discipline maken, dat hij probeert, ondanks het gebrek, de samenleving zo goed mogelijk te dienen. Maar dit heeft een grens. Hiermee wordt de snel toenemende omvang van het politiewerk en de groeiende weerstand tegen haar optreden niet opgelost, benadrukt Mathoera. Nog minder wordt opgelost, de onderstromen van georganiseerde criminaliteit, waardoor belangrijke instituten ondermijnd en gecriminaliseerd worden. Grootschalige corruptie, drugshandel, witwaspraktijken, mensenhandel en mensensmokkel, ontbrekend toezicht in het verkeer, op vreemdelingen en het milieu, worden niet opgelost met simpele eisen van discipline en plichtsbesef. 

"Dit vraagt een grondige analyse en heroriëntatie op de totale organisatie en inrichting van het Korps Politie Suriname. 
Kwaliteitsverbetering bij leidinggevenden op elk niveau, de prioriteiten in het beleid, de middelen, investering in kennis en kunde van het personeel en de processen. Het vraagt om investering in informatie- en automatiseringssystemen, in duurzame preventieve en buurtprojecten om de druk te verlichten. Simpele mutaties bij gebleken spanningen zullen de uitdagingen niet oplossen. Dat is naïviteit en machteloosheid demonstreren. Suriname heeft leiders nodig, die zijn beschadigd imago herstellen en het dreigend isolement doorbreken," zegt Mathoera.