31 studenten voor HBO-opleiding Operatie-assistent
20 Oct, 02:47
foto


Het Diakonessenhuis zal samen met het Sint Vincentius Ziekenhuis volgende maand de HBO opleiding tot Operatie-assistent bieden aan de gemeenschap. Hiervoor is er ook toestemming van het ministerie van Volksgezondheid. Intussen zijn 31 enthousiaste studenten gerekruteerd voor de studie, na een aanmeldingsperiode. 

Het  doel  van de opleiding is kandidaten zodanig voor te bereiden op hun toekomstige taakuitoefening bij de chirurgie of anesthesiologie, zodat zij met de verworven kennis, vaardigheden en beroepshouding, - in samenwerking met andere deskundigen - een optimale behandeling van de patiënt in het operatiekamercomplex mogelijk maken. 
 
De basisopleiding tot Operatie-assistent (HBO niveau) is een middag/avond opleiding van minimaal 2 collegedagen in de week. De totale opleiding duurt 24 maanden en bestaat uit 3 fasen: introductie fase, beroepsvormende fase en de  differentiatie fase.  Na de basis opleiding is doorstroom  naar de advanced fase optioneel. Deze fase duurt 9 maanden waarbij afronding leidt tot een Bachelor’s niveau. Het ziekenhuis deelt mee dat het ministerie van Volksgezondheid toestemming heeft gegeven voor de opleiding. 
 
De operatie assistent is onder verantwoordelijkheid van de snijdende specialist of anesthesioloog aan het werk en draagt zorg voor een optimale voorbereiding, uitvoering en behandeling van de patiënt rondom de operatieve ingreep. Om toegelaten te worden op de opleiding dient de kandidaat bij start van de opleiding de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt. Verder moet hij/zij in het bezit zijn van MBO diploma met verplicht biologie in het pakket. De kandidaat mag ook in het bezit zijn van een diploma A-verpleegkunde/MBO-V of een HBO-V overgangsrapport (bewijs) van het 2e naar het 3e leerjaar 
 
Verpleegkundigen hebben op grond van hun 'eerder verworven competenties' vrijstelling voor de introductiefase en stromen in de beroepsvormende fase in. Instroom in de differentiatie fase is mogelijk voor degene die reeds de operatie chirurgie of de anesthesie opleiding heeft afgerond, nog in actieve dienst is en zich wil kwalificeren voor de chirurgie of de Anesthesie.