ICT-traject voor jongeren Saramacca ingezet
19 Oct, 14:40
foto
Vrijwilligers uit verschillende ressorten in Saramacca, zijn bezig met een ICt-training. (Foto StiYoSa)


10 vrijwilligers zijn deze week gestart met een training van het ICT bedrijf Probitas en vanaf januari 2020 zullen zij de opgedane kennis overdragen aan jongeren uit de verschillende ressorten in Saramacca. Het initiatief komt van Stichting Young Saramacca (StiYoSa), die op deze manier de achterstand van jongeren uit het district op het gebied van ICT-kennis, wil helpen inlopen.

Het project is gericht op jongeren van 15 tot 26 jaar en wordt gefinancierd door Staatsolie. De cursus gaat in op het gebruik van Microsoft office (word, excell en powerpoint) en het verantwoord gebruik van de sociale media. De vrijwilligers zullen de jongeren zonder een vergoeding te vragen, trainen.

Bij de start van de training gingen zowel de voorzitter van StiYoSa Orpheo Ngadiman, als het bestuurslid Aristha Karijoleksono die de dagelijkse coördinatie van het project heeft, en ook de districtscommissaris van Saramacca, Sarwankoemar Ramai, in op het belang van ICT in de samenleving. Zij onderstreepten dat tegenwoordig bijna alles digitaal gebeurt. Uit een enquête is gebleken dat de jongeren uit Saramacca wat betreft ICT-kennis, een achterstand hebben ten opzichte van de jongeren uit de stad, zegt StiYoSa in een persbericht.

Een ander onderdeel van het StiYoSa-project is een bewustwordingscampagne voor het verantwoord gebruik van sociale media. Vier infomercials die via diverse media verspreid zullen worden, zullen informatie geven over het verantwoord omgaan met sociale media en de gevolgen bij onverantwoord gebruik.

Thursday 28 May
Wednesday 27 May
Tuesday 26 May