BBGO wil betrokken zijn bij vraagstukken senioren
18 Oct, 22:47
foto
BBGO-voorzitter Renate Wouden wil dat de senioren bij het beleid worden betrokken. (Foto's: Raoul Lith)


De Bond voor Belangenbehartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst (BBGO) heeft in verband met zijn 35 jarig bestaan ervoor gekozen een seminar te organiseren in plaats van feesten. “Bij ons gaat het om een duurzaam project, een duurzame actie. Het gaat erom dat we de senioren iets willen aanbieden niet alleen voor vandaag, maar ook de toekomst,” zegt Renate Wouden, voorzitter van de BBGO. Ze merkt op dat er een verslag van het seminar zal worden gestuurd naar verschillende ministeries. Ook de politieke partijen krijgen een kopie van het verslag, omdat het volgens de BBGO-voorzitter nodig is dat zij de senioren opnemen in hun partijprogramma.

Eén van de doelen van het seminar is om de plaats van de senioren in de maatschappij aan te geven. “En dat zal zijn dat we gehoord en gezien moeten worden. Wanneer er zaken besproken moeten worden als het gaat om beleid omtrent senioren dat men de BBGO ook betrekt om zitting te nemen in commissies,” stelt Wouden. Voor de BBGO is het ook belangrijk dat het OAS-verdrag voor de bescherming van mensenrechten van ouderen wordt geratificeerd. “Wij vragen u een cadeau. Minister wij vragen u om eraan mee te werken dat het OAS-document op kort termijn wordt geratificeerd”.

Wouden zegt dat de senioren dagelijks met verschillende problemen worden geconfronteerd. Op het seminar van vrijdag hebben de participanten in groepen gediscussieerd over de pijnpunten die zij tegenkomen en op welk gebied dat is. Volgens de BBGO-voorzitter is de organisatie niet alleen aan het klagen, maar draagt het ook bij aan mogelijke oplossingen voor de vraagstukken. “Eén van de dingen is onze gezondheidszorg. Het tekort aan medicijnen, het betalen van medicijnen. Hoe kan dat worden opgelost?”.  Wouden stelt dat er van overheidswege onvoldoende wordt geluisterd naar de senioren. “Er wordt nauwelijks rekening gehouden met hun wensen en grieven. Het is heel moeilijk een gesprek aan te vragen met een minister”. Ze merkt op dat minister André Misiekaba van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) de BBGO wel snel heeft ontvangen en er goed contact is.

Een ander voorbeeld is volgens Wouden dat senioren vaak kleine lichamelijke beperkingen hebben om normaal te kunnen functioneren in de samenleving. “In feite zou de samenleving zo moeten zijn ingericht, dat het geen beperking zou moeten worden. Als je met een stok of rolator loopt, moet je naar een apotheek of overheidskantoor kunnen gaan.” Ze stelt dat het niet het geval moet worden waarbij senioren, vooral senioren met een beperking, geïsoleerd raken. "We leven in 2019, we leven in een andere eeuw. Onze senioren met of zonder beperking willen niet afhankelijk zijn, ze willen alles zelf doen. Ze willen zelfstandig blijven,” meent Wouden.

“De regering Bouterse 1 heeft een aantal fundamentele dingen gedaan die het welzijn van senioren hebben verbeterd. Te denken valt aan de gezondheidszorg en de verhoging van de AOV,” zegt Misiekaba. De Sozavo-minister merkt op dat de AOV vanwege de sociaal- economische ontwikkelingen van de afgelopen jaren, onder druk is komen te staan. Daarom zouden volgens hem de sociale pakketten voor vele senioren onontbeerlijk zijn geworden. Volgens de bewindsman hebben de ouderen nog lang niet de plek die zij verdienen. Op het seminar vroeg hij de aanwezigen daadwerkelijk stil te staan bij de plaats die de senioren innemen. “Wanneer we die plaats vastgesteld hebben, moeten we onszelf afvragen als we die plaats aan de senioren willen geven? Of als dat de plaats is die zij verdienen?”. Over het OAS-document zegt de bewindsman dat hij een gesprek zal hebben met DNA-voorzitter Jennifer Simons om het met een hamerstuk te doen passeren vóór de verkiezingen.

Raoul Lith
Advertenties

Sunday 24 May
Saturday 23 May