VHP eist onderzoek naar Israëlisch bedrijf RL Group
13 Oct, 08:37
foto


De VHP eist een gedegen onderzoek naar het Israëlische bedrijf RL Group Limited. De partij zegt in een verklaring dat geen van haar Assembleeleden op de hoogte zijn van het contract dat getekend is met het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). In het contract is een clausule opgenomen dat de overheid geen enkele bemoeienis mag hebben met de uitvoering van het project op straffe van een boete. 

Tijdens haar 66-jarig bestaan heeft de VHP een nationale agrarische conferentie gehouden, waarbij het eindresultaat vervat is in een 2030 vision voor de agrarische sector. Hiermee benadrukt de partij dat ze voorstander is van de ontwikkeling van de agrarische sector en investeringen, echter niet ten koste van de sector en de agrariërs in Suriname.
De Surinaamse boeren zijn in de steek gelaten door regering-Bouterse terwijl buitenlandse bedrijven en investeerders royaal worden geaccommodeerd zonder enig risico.

De VHP verwijst naar het Ontwikkelingsplan 2017-2021 deel I van de regering Bouterse, waar op de kaft reeds te lezen is 'Samen in consensus een gediversifieerde Surinaamse economie bouwen'. Het samen in consensus bouwen aan een gediversifieerde economie, daar is er absoluut geen sprake van. Dat wordt keer op keer bewezen door de regering die haar woord niet nakomt.

Regering Bouterse geeft voorts in haar Ontwikkelingsplan aan dat de ontwikkeling van de landbouwsector meer dan ooit in samenspraak zal plaatsvinden met alle stakeholders en actoren. De samenspraak vindt niet plaats en de VHP eist samenwerking, overleg en betrokkenheid van alle stakeholders en actoren; de partij eist ook transparantie en toelichting op de begroting.

In het Ontwikkelingsprogramma staat eveneens in extenso voor de agro-industrie aangegeven dat het in de praktijk er op zal neerkomen dat de individuele gezinsbedrijven, zelfstandige werkers, samenwerkende groepen of coöperaties, vrouwenorganisaties en georganiseerde jongeren, de verschillende diensten zelfstandig zullen beheersen. 
Vervolgens in deel II van het Ontwikkelingsplan 2017-2021, met project programmering, erkent de regering enkele van de zwaktes betreffende ongunstige agrarische kredietvoorzieningen en onvoldoende of geen onderzoek of compensatiemaatregelen voor oneigenlijke concurrentie door subsidies of belastingkortingen van producenten in andere landen van en vrijstelling van invoerrechten op inputs van de agrarische producent.
Als de regering Bouterse deze zwakke punten kent en erkent waarom dan  niet 'samen in consensus' met de stakeholders en actoren om de tafel zitten. Waarom is er geen transparant beleid rond het contract van het ministerie van LVV met de Israëlische RL Group Limited, stelt de partij. 

Er wordt gesteld dat volgens het contract het ministerie van LVV de opdrachtgever is. Kan het dan zo zijn dat een overheidsinstantie het contract tekent met de Israëlische RL Group Limited voor een agro-industriële park en daarna mag er verder geen overheidsbemoeienis zijn. "Regering bent u niet weer bezig een deel van uw soevereiniteit weg te geven, zoals bij de Brokopondo overeenkomst en nu weer met dit contract van RL Group Limited? Regering, u hebt een beroep gedaan op werkgevers, werknemers, leden van vakbonden, NGO’s, op allen die zich moeten realiseren dat hun strategie, plannen en acties mede gebaseerd moeten zijn op de nationale ontwikkelingsstrategieën die in CONSENSUS ontwikkeld en aangenomen zijn. U stelt ook in uw Ontwikkelingsplan  dat de regering kan worden aangesproken op deze ontwikkelingsdoelen, -principes en -waarden?"

De sector wil geen tweede debacle van een cassavefabriek, waarbij enkele individuen zich verrijkt hebben met beschikbare fondsen. Het opzetten van de fabriek heeft in totaal SRD 10 miljoen gekost die door schenkingen en financiering vanuit de Staat werd betaald. Sinds de grootse opening in 2012 staat de fabriek in het district Para er verlaten bij. De VHP doet daarom een beroep op regering Bouterse om conform de door haar gestelde principes in haar Ontwikkelingsplan 2017-2021 te handelen met het nodige realisme.