Melkboeren: Deal met RL Group van tafel vegen
09 Oct, 03:59
foto


De Vereniging van Surinaamse Melkboeren (VSMB) stelt zich op het standpunt dat de deal met de LR Group uit Israël van tafel moet worden geveegd, als de Staat niet bereid is op z’n minst dezelfde faciliteiten te creëren voor haar eigen  ondernemers. De boeren stellen in een persbericht dat facilitering van de LR Group een genadeslag is voor de melkveesector. 

De VSMB zegt dat ze getoond heeft altijd bereid te zijn om in dialoog te treden met de overheid en de Melkcentrale om de melkveesector naar een hoger peil te tillen. De vereniging heeft meermalen onder de aandacht van de overheid gebracht de uitdagingen zoals de kleinschaligheid, gebrekkige ondersteuning en de economische uitdagingen waaronder de wisselkoers stijgingen waarbij inputs met 200% en meer gestegen zijn en de melkboer maar achter de feiten aan moet hollen voor SRD 3.50 per liter rauwe melk. De melkboer heeft hierdoor de consument en de Melkcentrale steeds moeten subsidiëren. 

Deze tekortkomingen staan volgens de VSMB ook in het marktonderzoek van de LR Group. Bij het aangaan van de deal door de Staat Suriname heeft zij haar eigen burgers gepasseerd. "Dit geeft aan de lafhartigheid van een deel van onze beleidsmakers. Nog vers in het geheugen liggen de dreigementen van de overheid naar de producenten van eieren dat ingeval de prijs van een ei niet omlaag ging de overheid genoodzaakt zou zijn eieren te laten importeren," merkt de vereniging op. 

Benadrukt wordt dat de Surinaamse boer geïnvesteerd heeft, ongeacht de marktsituatie, gebrekkige financieringsmogelijkheden, hoge rentes en de houding van haar overheid, om de Surinaamse consument dagelijks voedsel te bieden en daarmee haar gezin te onderhouden.  

De LR Group is voornemens jaarlijks 4.2 miljoen liters melk, 2000 ton kippenvlees en 5 miljoen eieren te produceren en af te zetten op de Surinaamse markt. Om als giga-concurrent te zijn van ongeveer 4.280 ondernemende Surinaamse gezinnen en ook niet uit het oog te verliezen de arbeidsplaatsen die hier gecreëerd worden (580 melkveehouders, 2.200 slacht- en pluimveehouders, 1.500 leg-pluimvee houders). 

In de afgelopen jaren heeft de overheid op geen enkele wijze zich bewogen noch middelen en infrastructuur beschikbaar gesteld om de Surinaamse veeboeren een ruggensteun te bieden, laat staan zich te ontwikkelen en te moderniseren. Dit bewijst zich in de gekelderde productie van melk met zeker 70%. Dit terwijl de overheid zich garant stelt voor middelen, land en infrastructuur voor de LR Group. Met deze deal moet zeker gevreesd worden voor een sector brede ontwrichting en verarming op het platteland, zegt de VSMB. 

Thursday 28 May
Wednesday 27 May
Tuesday 26 May