Lage opkomst bij inspectie vaar- en vistuigen door LVV
09 Oct, 11:32
foto
De inspectie voor de visvergunning voor het jaar 2020. (Foto's: LVV/NII)


De inspectie voor de visvergunning voor het jaar 2020 is dit jaar vroeg begonnen. Onder leiding van Parveen Amritpersad, hoofd van de afdeling Monitoring & Inspectie, worden dagelijks volgens een vastgesteld schema tot en met 17 oktober 2019 inspecties uitgevoerd op vaar- en vistuigen in de districten Paramaribo, Wanica en Commewijne. Op de eerste inspectiedag was de opkomst van de vergunninghouders/booteigenaren, evenwel teleurstellend.

Het is meer regel dan uitzondering dat de visvergunningen laat worden verstrekt aan de vergunninghouders; hier wil minister Rabin Parmessar verandering in brengen, meldt de voorlichting van LVV. De vaartuigen van de binnenwaterenvisserij (BV), zijn de eerste die door medewerkers van het onderdirectoraat Visserij van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) worden geïnspecteerd.

De jaarlijkse inspectie verloopt anders dan voorheen. De vergunninghouder dient op een door het onder directoraat Visserij vastgestelde datum alle onder zijn beheer zijnde vissersvaartuigen per visserijcategorie compleet met vistuig aan te bieden voor inspecties. Ze worden vooraf, schriftelijk of telefonisch op de hoogte gesteld.
Deze manier van inspecteren is op voorstel en in nauw overleg met de verschillende vissersorganisaties voorbereid. Zij hebben het schema ook gedeeld met hun leden en hun op het hart gedrukt hieraan gevolg te geven.

Amritpersad zal de slechte opkomst bespreken met minister Rabin Parmessar en in overleg met de vertegenwoordigers zal nagegaan worden welke gepaste maatregelen er getroffen zullen worden. Er wordt o.a. geïnspecteerd op de lengte van de boot, de maaswijdte van de visnetten en als de naam en registratienummer van de vaartuigen op de juiste wijze zijn aangebracht aan het vaartuig. Voor de bv-vergunninghouders geldt dat zij in de rivieren en in de riviermonden mogen vissen tot een door het onder directoraat visserij vastgesteld afgebakend gebied.
Advertenties

Monday 25 May
Sunday 24 May
Saturday 23 May