Rusland bij kranslegging: Deze regering moet weg
29 Sep, 18:56
foto
NPS-voorzitter Gregrory Rusland wordt begeleid door partijgenoten. Hij heeft een krans gelegd bij het standbeeld van Jopie Pengel.


"De regering moet weg. Dat is wat wij willen hebben. Ze hebben er een grote puinhoop van gemaakt. Ze hebben ons in misère gestort, terwijl wij een situatie hadden na de NPS in 2010, waarbij het volk het beter had en het beter zou kunnen hebben. Men is in staat geweest om de vele voordelen die wij hadden als samenleving om die te verkwanselen, door mismanagement en soms door eigen belang. En het volk verpaupert op dit moment en dat kunnen wij niet langer toestaan." Woorden van NPS-voorzitter Gregory Rusland bij de kranslegging zondag bij het standbeeld op het Onafhankelijkheidsplein van oud-premier en oud-partijleider Johan Adolf Pengel. 

Rusland staat stil bij de 73-jarige geschiedenis van de partij. De NPS is 73 jaar geleden opgericht met het doel dat mensen die het moeilijk hadden, het beter zouden hebben. Hierbij stond onderwijs centraal. Onderwijs biedt de mogelijkheid om de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken. De NPS-voorzitter merkt op dat deze regering geen beleid voert om onderwijs te stimuleren. De partij zal na 2020 er alles aan doen opdat onderwijs weer die plaats terugkrijgt die het verdient. 

Sprekend over de verbroederingspolitiek, merkt Rusland op dat voor verbroedering twee personen of organisaties nodig zijn. De term komt van oud-VHP-voorzitter Jagernath Lachmon, maar Pengel was veel eerder bezig met integratie, assimilatie en 'brede basis politiek'. Aan Pengel moet de credit ook worden gegeven. Lachmon en Pengel hebben samen ervoor gezorgd dat de spanningen onder de twee grootste bevolkingsgroepen in het land beheersbaar werden. 

Rusland herhaalt wat hij gezegd heeft zaterdagavond tijdens de feestvergadering in Grun Dyari over de rol die NPS heeft gespeeld in haar historie. NPS heeft aan de wieg gestaan van de ontwikkeling van het Planbureau, de bauxietsector en de Afobakadam, de oprichting van Stichting Volkshuisvesting, oprichting van het Academisch Ziekenhuis, Diakonessenhuis, opzet van poliklinieken, bouw van middelbare scholen en de universiteit, aanleg van de Oost-Westverbinding, start project operation Grass hopper, bouw van diverse volkswoningbouwprojecten. Nu worden er door particulieren huizen gebouwd die verkocht worden. Jongeren zijn volgens de partijleider niet in staat om deze huizen te kopen. De NPS zal extra aandacht geven aan sociale woningbouw. Rusland zegt hij een trotse NPS'er is. De partij heeft voor veel ontwikkelingen gezorgd in Suriname en is volgens hem de beste partij. De NPS zal verder gaan met het ontwikkelen van de samenleving op basis van dienend leiderschap. 

Thursday 02 July
Wednesday 01 July
Tuesday 30 June