MAS krijgt hulpmiddel voor marien ruimtelijke ordening
28 Sep, 10:37
foto
De MAS heeft de eerste paricipatieve driedimensionale kaart van het kust- en mariene gebied van Suriname ontvangen.


De Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) heeft vrijdag de eerste participatieve driedimensionale (3-D) kaart van het kust- en mariene-gebied van Suriname ontvangen. De kaart moet als hulpmiddel dienen om te komen tot een marien ruimtelijk ordeningsproces.

WWF Guianas voert sinds 2017 het project 'Bevorderen van geïntegreerd en participatief beheer van de oceaan in Guyana en Suriname: de oostelijke poort naar het Caribisch Gebied' uit. Het is een project dat de Europese Unie betaald en samen met de afdeling Natuurbeheer van het ministerie van ROGB en Green Heritage Fund Suriname wordt uitgevoerd. Het doel is om het bestuur en de bescherming van de natuurlijke hulpbronnen van de zee en kust van Guyana en Suriname te verbeteren door samenwerkingsprocessen met alle belanghebbenden van het mariene gebied.

Een belangrijk onderdeel van het project is participatief driedimensionaal modelleren. Door het participatief ontwikkelen van een driedimensionaal model van het kust en mariene gebied van Suriname is een gelijkwaardig, open en collaboratief ruimtelijk ordeningsproces geïnitieerd waarbij lokale ruimtelijke kennis met topografische gegevens is geïntegreerd om te komen tot deze driedimensionale kaart.

De afgelopen maanden hebben verschillende stakeholders, waaronder gemeenschappen langs de kust, vissers, bedrijven, de overheid en de universiteit hun input gegeven om te komen tot een 3-D kaart van het kust en mariene gebied van Suriname. Alle informatie op de kaart is gedigitaliseerd en zal worden gebruikt voor het maken van een digitale online Atlas van het zee- en kustgebied.

De waarde van een marien participatief 3-D-modelleerproces ligt in de betrokkenheid van belanghebbenden vanaf het begin van het planningsproces, wat kan resulteren in effectievere, transparantere en duurzamere interventies. Ook kan het een collectief besluitvormingsproces bevorderen dat ertoe leidt dat men zich de ruimtelijke planning eigen maakt. Een mariene participatief 3-D-model kan een krachtig communicatie- en onderhandelingsinstrument vormen voor door actoren geleide maritieme ruimtelijke planning. Deze benadering zal het mogelijk maken dat informatie die alleen beschikbaar is bij bepaalde belanghebbenden beschikbaar wordt voor iedereen, waardoor de kennis van alle deelnemende belanghebbenden, maar ook van de overheid en het grote publiek, aanzienlijk wordt vergroot.

Wednesday 12 August
Tuesday 11 August