Dominee De Graven: Er is een ommekeer nodig
23 Sep, 00:54
foto
Dominee Diana de Graven heeft een inleiding gehouden op de conferentie van de VHP zaterdag, over 'verbroedering'. (Foto: René Gompers)


“Wie vandaag mijn vriend is, laat hem in vrede zijn. Wie vandaag mijn vijand ook mag zijn, laat ook hem in vrede zijn. Shanti, Inshallah, Amen.” Zo sluit dominee Diana de Graven haar inleiding af met een gebed uit de Vedas. De Graven stelt dat “partijpolitiek en etnicisme” hebben bijgedragen aan het eind van een harmonieus samenzijn. Maar de religiën gaan niet vrij uit, ook zij hebben een grote bijdrage te leveren aan verbroedering, geeft ze in haar toespraak aan, op de VHP-conferentie.

De globalisatie heeft de wereld kleiner gemaakt en heeft de horizon van de mens verbreed, merkt de geestelijke leider op. Dit test het geloof, maar moet niet de reden zijn voor conflicten, benadrukt De Graven. “Integendeel, de ontmoeting met andersgelovigen bewerkstelligt een verdieping van het eigen geloof en daarmee het begin van openheid en respect voor de eigenheid van een ander,” geeft ze aan. Gelovigen zijn in staat om verbroedering tot stand te laten komen.

“Vandaag de dag hebben partijpolitiek en etnicisme helaas mede bijgedragen tot het einde van harmonieus samenleven,” haalt De Graven aan. “Partijpolitiek en etnicisme zijn de norm geworden en liggen aan de basis van veel intolerantie, wantrouwen, verdeeldheid, woordelijke slacht- en steekpartijen. Het wantrouwen naar de ander is gegroeid en heeft muren van verdeeldheid doen ontstaan.” De verdeeldheid manifesteert zich steeds vaker, merkt de geestelijke op. “U hoort het vaak, ‘ het is mijn partij, ik behoor tot een etnische groep, ik behoor tot een bepaalde denominatie, ik ben van een bepaalde religie.’ U hoort zelden: Ik ben Surinamer, punt uit!” 

“Martin Luther King, de man die eens zei ‘I had a dream’ zei dat verbroedering in feite een utopie is, haalt De Graven aan. “Hij zei: Ik zocht mijn ziel maar kon haar niet zien, ik zocht naar mijn God maar God ontweek mij, ik zocht mijn naaste en toen vond ik ze alle drie.” De Graven onderstreept dat verbroedering  een uitdaging is. “Maar religie gelooft echter dat persoonlijke contact tussen mensen die iets anders geloven kan zorgen voor minder vooroordeel en wantrouwen. Niet meer de een tegen de ander maar de een naast de ander.” 

Er moet een ommekeer komen voordat “we onszelf en het land te gronde gooien,” roept De Graven op. Ook de gewone mensen hebben een bijdrage te leveren, geeft ze aan. Het verbroederingsproces kan niet alleen aan politieke of geestelijke leiders overgelaten worden. Iedereen heeft de taak om eenheid te bemiddelen, oprecht bemiddelen en niet om persoonlijk gewin uit te halen, legt de dominee uit. Het moet niet blijven bij woorden, ideeën of concepten, benadrukt ze.  “We moeten beseffen dat woorden onderstreept moeten worden met daden. We kunnen er de hele dag over praten, erover dromen, maar we gaan het moeten doen!”  

René Gompers