Elias verruimt medische mogelijkheden in Servië
20 Sep, 16:38
foto
Minister Antoine Elias met zijn Servische collega, Zlatibor Lončar.


Minister Antoine Elias van Volksgezondheid heeft tijdens een werkbezoek aan Servië plekken voor specialisatie van Surinaamse artsen in orde kunnen maken. Ook is Servië bereid om korte trainingen op diverse gebieden te geven aan Surinamers.  Elias zegt een vruchtbaar gesprek met de Servische minister van Volksgezondheid, Zlatibor Lončar, te hebben gehad. 

De beurzen voor de vijftien eerste studenten die nu geneeskunde in Servië studeren, zijn mede dankzij de inspanningen van de minister van Buitenlandse Zaken, Yldiz Beigle-Polack en de niet residerende ambassadeur voor Suriname in Servie, Gardelito Hew A Kee tot stand gekomen. De minister vindt het belangrijk dat naast het feit dat Surinaamse studenten middels een beurs opgeleid worden tot arts, nu ook artsen zich verder kunnen verdiepen in een specialisatie. Hij benadrukt dat het belangrijk is dat Suriname voldoende artsen heeft, zodat elke inwoner kan genieten van de gezondheidszorg. Hij sluit in deze het verre binnenland niet uit. 

De minister heeft de Surinaamse geneeskundestudenten in Servië opgezocht. Hij zegt dat de groep zeer goed maakt en dat ze grote vorderingen boekt bij het leren van de taal en cultuur van dat land.  Inmiddels is het ministerie reeds opgestart met de voorselectieprocedure van studenten die geïnteresseerd zijn in een beurs geneeskunde in Servië. Deze studenten moeten een S-pakket hebben, geen cijfer lager dan zes en voor de vakken wiskunde, natuurkunde, biologie en scheikunde tenminste 24 punten. 

Momenteel heeft het ministerie vijftien studenten in Servië en twintig in Cuba die een beurs van Volksgezondheid gekregen hebben om in deze landen Geneeskunde te studeren. Cuba heeft meer Surinaamse studenten, omdat een deel ook via het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur een beurs gekregen heeft. 

Thursday 02 July
Wednesday 01 July
Tuesday 30 June