7 doden in veiligheidsmaand, nieuwe maatregelen in verschiet
16 Sep, 00:55
foto
Minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie heeft nieuwe verkeersmaatregelen aangekondigd. (Foto: René Gompers)


Het ministerie van Justitie & Politie wil zo gauw mogelijk nieuwe verkeersmaatregelen toepassen. Eén daarvan is om van hardrijders die zijn gesnapt, de auto in beslag te nemen. Het ministerie wil ook een fonds opzetten voor verkeersslachtoffers. Minister Stuart Getrouw heeft de plannen uit de doeken gedaan bij de afsluiting van de Verkeersveiligheidsmaand, die op 15 augustus is begonnen.

De Verkeersveiligheidsmaand is bedoeld om alle deelnemers aan het verkeer, van voetganger tot bestuurder, bewuster te maken over de verkeerssituatie. Het wordt georganiseerd door het ministerie en het Korps Suriname Verkeersvrijwilligers (KSV). In de vier weken van de Verkeersveiligheidsmaand zijn er 7 verkeersdoden gevallen. Landelijk staat de teller op 52 doden. Vorig jaar zijn er in totaal 76 verkeersdoden genoteerd, 84 in 2017, 75 in 2016. “Het streven is om ten opzichte van 2016, toen de explosieve toename van verkeersdoden is begonnen, terug te brengen naar minimaal 30 procent,” deelt KSV-voorzitter Helmut Gezius mee.

Gezius kondigt de opzet aan van een fonds voor verkeersslachtoffers. “Verkeersslachtoffers zijn relatief onzichtbaar,” stelt hij. “Er zijn mensen wiens leven ontwricht is, mensen die door een ongeluk niet meer kunnen werken. We zien ze niet, maar het zijn er veel.” Hij drukt de mensen op het hart om wanneer het fonds er is, niet op de achtergrond te blijven en om gebruik te maken van de aangeboden hulp. Getrouw voegt toe dat de overheid op deze manier de verkeersslachtoffers wil ondersteunen. Het geld van de verzekering is niet altijd genoeg, merkt de bewindsman op. Hoe het fonds zal worden opgezet en door wie het zal worden beheerd, wordt nog uitgewerkt.

Getrouw doet de beleidsplannen die het gedrag in het verkeer moeten helpen bevorderen uit de doeken. Er komt een permanente verkeerseducatie. “Het ligt in de bedoeling om niet te blijven bij de minimale educatie van het vijfde leerjaar, maar om vanaf het vijfde leerjaar door te gaan tot de middelbare school,” licht Getrouw toe. Er komt ook een Verkeersveiligheidsinstituut. “Thans worden er voorbereidingen getroffen voor de bemensing en huisvesting.”

“Er zal een ‘zero tolerance’ beleid worden gevoerd bij bepaalde verkeersovertredingen zoals harder rijden dan de toegestane snelheid, rijden onder invloed van alcohol, rijden door rood en onverzekerd rijden,” kondigt de minister aan. “Het innen van boete zal effectiever gebeuren,” vervolgt hij. “Bij het betrappen van hardrijders zal de boete bijvoorbeeld onmiddellijk voldaan moeten worden en daar aan gekoppeld, het in beslag nemen van het voertuig als dat niet meteen kan. Het invorderen van het rijbewijs hebben we al. Je weet dat wij Surinamers niet zonder onze voertuigen kunnen. Als de boete niet voldaan kan worden, wordt het voertuig in beslag genomen.”

Getrouw wil het puntenrijbewijs introduceren. “Bij de eerste drie verkeersovertredingen die je begaat, krijg je een waarschuwing,” legt hij uit. “Bij de vierde krijg je een boete. Bij de vijfde wordt het rijbewijs ingetrokken. Dan mag je na vijf jaren weer naar rijles.” De minister wil ook het Number Plate Registration System hebben. Hierbij wordt het nummerplaat niet alleen aan een auto gekoppeld, maar ook aan een persoon. Er wordt nog onderzocht op welke manier de systemen toegepast zullen worden. De flitspalen die sinds hun introductie niet hebben gewerkt, wil Getrouw ook aangepakt hebben om te kunnen inzetten. Ondertussen worden er meer handmatige flitsapparaten aangekocht. Het Safe City project, waarbij 1 maal 24 uur camera surveillance op strategische plekken wordt uitgevoerd, zal ook moeten bijdragen aan veiliger verkeer.

René Gompers
Advertenties