Grens tussen gebied Paamaka en Ndyuka vastgelegd
11 Sep, 20:27
foto
Krutu in Diitabiki. Traditionele gezagsdragers van de Paamaka en Ndyuka in Oost Suriname zijn bijeen voor het vastleggen van de grens tussen hun gebieden. (Foto: RO)


Traditionele gezagsdragers van de Paamaka en Ndyuka in Oost Suriname zijn tijdens een krutu dinsdag te Diitabiki overeengekomen dat de grens tussen hun gebieden ligt bij het eiland Bofoo Tabiki. Dit eiland ligt nabij de plek Mooi Santi, stroomopwaarts ten opzichte van de nederzetting Loka Loka. Alle leden van de delegaties van beide stammen hebben het document waarin de grens is vastgelegd, ondertekend.

Het Management Team (MT), belast met de uitvoering van het ‘Stappenplan ter Realisering van de Wettelijke Erkenning van de Grondenrechten der Inheemse en Tribale Volken in Suriname”, heeft de krutu gefaciliteerd. Het MT was eind augustus ook al facilitator bij de ondertekening van een soortgelijk document tussen de Ndyuka enerzijds en de Trio en Wayana inheemsen anderzijds.

Wensley Misiedjan, voorzitter van het MT, heeft de leiding van beide stammen gecomplimenteerd voor de diplomatie die ze aan de dag hebben gelegd. Hoewel de twee stammen eeuwenlang vreedzaam naast elkaar leefden, verschilden de twee van opvatting over waar het ene stamgebied begint en waar het andere eindigt. Dat verschil heeft echter nooit geleid tot spanningen, zegt de voorlichting van met ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO).

Bij de stammen was de behoeft ontstaan om hun onderlinge gebieden nader vast te stellen en vast te leggen. Misiedjan is blij dat de stammen, zowel afzonderlijk als samen, een grote bijdrage leveren aan het proces naar de wettelijke erkenning van de grondenrechten. Rodney Black, lid van het MT en voorzitter van de commissie Demarcatie, zegt dat de grenzen door de stammen zelf worden bepaald. “We leggen vast wat wordt gepresenteerd door de inheemse en tribale volken.” Hij was dinsdag ook op de krutu.

Het MT heeft ondertussen al enkele conceptwetten geproduceerd. Die concepten worden in de laatste ase naar eind september toe nader bediscussieerd in verschillende werksessies. Het werk van het MT en de drie ondersteunende commissies (Wetgeving, Demarcatie en Bewustwording) is op schema, zegt Misiedjan. Hij hoopt de conceptwetten conform de opdracht eind september te kunnen presenteren aan minister Edgar Dikan van RO.


Friday 10 April
Thursday 09 April
Wednesday 08 April